Ghostwriter po slovensky (synonymá slova ghostwriter)

Ako každého, aj mňa sa ľudia pýtajú, čím sa živím. Keď im prezradím, že som ghostwriter, okamžite sa ma pýtajú, čo to znamená. Na vysvetlenie používam známe i menej známe slovenské výrazy.

Je to otázka, ktorú dostávam takmer vždy, keď sa predstavím ako ghostwriter:

Čo to znamená?

Túto otázku mi kladú najmä ľudia nepracujúci v umeleckom, mediálnom či publikačnom priemysle. Mnohí túto profesiu nepoznajú, nikdy predtým o nej nepočuli a preto nevedia, čo si majú pod ňou predstaviť. Niektorí sa zasa snažia o jej doslovný preklad. Iní ma chybne považujú za copywritera. Ďalší nesprávne vidia za ghostwritingom niečo nekalé.

Postupom rokov som si všimol, že na túto otázku odpovedám takmer vždy rôzne, pretože sa snažím prihliadať na to, komu odpovedám a akému vysvetleniu môže najlepšie porozumieť. Vysvetlení významu či upravených prekladov slova ghostwriter je totiž naozaj dosť.

V tomto článku v krátkosti predstavujem vybrané synonymá, ktoré pre vysvetlenie profesie ghostwritera používam, alebo s ktorými som sa doposiaľ stretol a stoja za zmienku.


(Peter Lewicki via Unsplash)


Spisovateľ na prenájom - ghostwriter je profesionálny spisovateľ, takže je často označovaný ako spisovateľ na prenájom / najatý spisovateľ. Dokáže napísať celé knihy, autobiografie či memoáre.

Anonymný autor - ghostwriter obvykle pracuje ako anonymný autor, zatiaľ čo jeho klient je priznaným autorom. Verejnosť sa o existencii anonymného autora nedozvedá a často ani netuší, že vôbec existuje.

Autor na prenájom - ghostwriter môže pracovať ako najatý autor pre nejakú verejne známu osobnosť. Najímanie ghostwriterov je bežnou praxou napr. u politikov. Ak ghostwriter skladá texty piesní, hovorí sa mu najatý textár.

Zostavovateľ rečí - aj tento výraz úzko súvisí s politikou. Ghostwriter je takto označovaný vtedy, keď píše politické prejavy (prípadne súdne prejavy alebo prejavy pre iné osoby a iné príležitosti). Samozrejme, viac by sa hodilo použiť slovné spojenie "speechwriter", ako je to v tejto brandží zaužívané, ale tým sa môže vysvetlenie minúť účinku.

Tieňový autor - ghostwriter je niekto, kto stojí za priznaným autorom ako jeho tieň. Nikto o ňom nevie, jeho úlohou je podať priznanému autorovi pomocnú ruku a pomôcť mu lepšie vyjadriť jeho myšlienky. Priznám sa, že tento výraz používam najčastejšie. Je obľúbený najmä medzi ghostwritermi zo západných krajín.

Spoluautor - v zahraničí je bežné, že ghostwriter je vedený napr. ako spoluautor knihy verejne známej osobnosti. Vystupuje ako priznaný autor, druhý autor, ako niekto, kto známej osobnosti pomohol knihu skonštruovať. Niekedy sa používa aj označenie asistujúci autor či pomocný autor. Stretol som sa už aj s označením "pravá ruka autora". Paradoxne, priznané spoluautorstvo často znamená, že ghostwriter mal na napísaní diela minimálne leví podiel.

Námezdný autor - ghostwriter niekedy pracuje ako námezdný autor, teda autor vykonávajúci konkrétnu a jasne vymedzenú prácu za konkrétnu a jasne vymedzenú mzdu. Používa sa aj výraz pracujúci autor.

Píšuci duch - ak by sme chceli výraz ghostwriter preložiť doslovne, dostali by sme slovné spojenie "píšuci duch". Toto slovné spojenie bolo spopularizované v niektorých filmoch a knihách, ale jeho tajomné znenie pri snahe o vysvetlenie skutočnej náplne práce ghostwritera veľmi nepomôže.

Píšuci bruchovravec - na záver jeden bonbónik. Verte či nie, stretol som sa už aj s takýmto smelým označením. V mojich kruhoch ho preslávila Američanka Rose Andersonová, ktorá pracuje ako ghostwriter a zároveň vystupuje ako bruchovravec. Rose tieto zručnosti vo svojej práci navzájom prepojila, aby mohla lepšie zachytiť klientov hlas a písať presne tak, ako sa jej klient bežne vyjadruje, čo je v ghostwritingu mimoriadne dôležité.

Martin Užák | 30.10.2018