Ako obvykle funguje spoluautorstvo pri ghostwritingu

Príspevok odhaľuje, ako sa vo väčšine prípadov premieta a ako obvykle funguje slovenským autorským zákonom vymedzované spoluautorstvo vo sfére ghostwritingu.

Asi ste už natrafili na knihu, na ktorej obale ste okamžite spoznali meno nejakej verejne známej osobnosti, napríklad politika, herca, podnikateľa či športovca. Okrem mena známej osobnosti ste si však povšimli ešte jedno meno - meno druhého autora, o ktorom ste počuli prvý a dosť možno jediný raz v živote.

Ak ste sa s takouto knihou už stretli, vedzte, že bola napísaná formou ghostwritingu, pričom jej autorom je známa osobnosť a ten druhý a neznámy autor je priznaným ghostwriterom, ktorý osobnosti pomohol knihu napísať.

V zásade ide o spoluautorstvo. Čo to však znamená a ako funguje spoluautorstvo pri ghostwritingu?


Spoluautorstvo pri ghostwritingu? Žiadna veda (Rawpixel free image)


Spoluautorstvo na Slovensku vychádza z § 15 zákona č. 185/2015 Z. z. - autorského zákona. Spoluautori sú podľa znenia tohto zákona dvaja alebo viacerí autori, ktorí svojou tvorivou duševnou činnosťou vytvorili jediné dielo tak, že nemožno od seba odlíšiť ich tvorivé vklady a použiť ich nezávisle ako samostatné diela.

Ako ďalej uvádza daný zákon, práva k dielu patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak sa spoluautori nedohodli inak. Spoluautori sa môžu dohodnúť, že pri nakladaní so spoločným dielom ich bude zastupovať v ich mene a na ich účet niektorý zo spoluautorov.

V praxi to obvykle znamená, že tú dvoma autormi podpísanú knihu, na ktorú ste natrafili, napísal a skonštruoval predovšetkým ghostwriter na základe myšlienok a vyjadrení známej osobnosti. Iba málokedy sa stáva, že práva k dielu napísanému takouto cestou patria obom autorom bez rozdielu, respektíve že obaja s ním nakladajú rovnako. Bežnejšie je, že verejne známa osobnosť a ghostwriter sa písomne dohodnú, že práva na vyhotovené dielo budú prednostne patriť známej osobnosti, a sformujú písomné splnomocnenie, na základe ktorého ghostwriter umožní známej osobnosti, aby s dielom nakladala a aby ho touto cestou zastupovala.

Prečo to ghostwriter robí? Nuž preto, že jeho poslaním je napísať knihu (alebo iné obdobné dielo) a následne začať pracovať s ďalším, novým klientom (na novej knihe alebo obdobnom diele). Ghostwriter sa v popisovanej oblasti zväčša nepotrebuje prezentovať - ak ide napríklad o autobiografiu známej osobnosti, nepotrebuje sa prezentovať knihou či životom tejto známej osobnosti, pretože to už je úloha samotnej osobnosti. Aj samotní klienti obvykle vstupujú do tejto spolupráce s tým, že ghostwriter knihu napíše a o všetko ostatné sa už postará klient.

Tento druh spoluautorstva zároveň väčšinou znamená, že ghostwriter ako priznaný spoluautor môže mať okrem štandardného honorára za napísanie knihy nárok aj na podiel z predaja, ak sa na tom s autorom dohodne. Je to bežná prax najmä v zahraničí, u nás je to menej bežné. Aj ja sám zo zásady preferujem vysokú sadzbu za samotné napísanie knihy, o podiel z predaja nemám záujem a takisto odmietam uvádzanie môjho mena na obale, krycom liste, tiráži či kdekoľvek inde, takže vystupujem vždy ako nepriznaný autor (ono sa totiž často stáva, že klient mi navrhne, že ma uvedie ako spoluautora, ale len za nižší celkový honorár, čo pochopiteľne odmietam).

Spoluautorské vzťahy majú v slovenskom autorskom zákone aj niektoré ďalšie špecifiká a do ghostwritingu sa môžu premietať aj v iných ohľadoch, ale spoluautorstvo v tejto sfére v zásade funguje takto. 

Martin Užák | 27.05.2018