Ghostwriting a dohoda o zachovaní mlčanlivosti

Ghostwriting stojí na diskrétnosti a mlčanlivosti. Diskrétnosť a mlčanlivosť sú v tejto sfére natoľko dôležité, že sú vymedzované aj zmluvne, a to tzv. dohodou o zachovaní mlčanlivosti.

Jednou z najdôležitejších otázok vo vzťahu ghostwritera a klienta je otázka dôvery. Klient by sa mal obracať iba na takého ghostwritera, ktorému bezmedzne dôveruje, pričom táto dôvera by mala byť vymedzená zmluvne.


(Cytonn Photography via Unsplash)


Zmluvné dojednanie diskrétnosti a mlčanlivosti umožňuje tzv. NDA, čo je Non-Disclosure Agreement, po slovensky dohoda o zachovaní mlčanlivosti. Táto dohoda sa prikladá k ostatným zmluvám, ktoré medzi sebou ghostwriter a klient uzatvárajú, ako napr. k zmluve o dielo, príkaznej zmluve či licenčnej zmluve.

V dohode o zachovaní mlčanlivosti by malo byť jasne vymedzené, ktoré informácie nebudú šírené. Pre ghostwritera takáto zmluva znamená, že bude pracovať utajene a zjednané detaily práce na zadanom projekte si nechá pre seba. Väčšinou nesmie prezradiť ani základné informácie o svojom klientovi, spracovávanom diele a ďalších skutočnostiach súvisiacich s procesom tvorby, vydania a niekedy aj propagácie diela. Dobrá dohoda o zachovaní mlčanlivosti by mala byť platná nielen pri procese tvorby diela, ale prakticky navždy.

Dohoda je to dôležitá, pretože ghostwriter pracuje so slovami, myšlienkami a úvahami svojho klienta, ktorý bude výsledné dielo prezentovať ako svoje vlastné. Je teda neprípustné, aby ghostwriter v priebehu písania diela či aj po rokoch od jeho vydania vyhlásil, že dielo v skutočnosti napísal on a nie jeho klient.

Dohoda o mlčanlivosti je legitímnou zmluvou a jej porušenie možno vyriešiť právnou cestou. Pokiaľ by ghostwriter dohodu porušil, jeho klient sa môže dožadovať finančného či iného odškodnenia, prípadne môže porušenie zmluvy riešiť súdnou cestou. Žalobe môže pokojne čeliť aj vydavateľstvo, a to v prípade, že si najalo ghostwritera, ktorý pracoval na úpravách rukopisu pre klienta vydavateľstva.

Že nejde len o bezvýznamný detail, to dokazujú mnohé známe prípady porušenia tejto dohody. Na tomto blogu som v minulosti spomínal napr. kauzu Donalda Trumpa v období, kedy kandidoval na post prezidenta Spojených štátov, alebo kauzu niekdajšieho nemeckého kancelára Helmuta Kohla, ktorý v tomto smere dokonca vyhral súd a dočkal sa rekordného odškodného za porušenie práv na súkromie.

To sú však len niektoré z mnohých príkladov, ktoré ukazujú, že diskrétnosť je v ghostwritingu na prvom mieste. Dohoda o mlčanlivosti preto patrí medzi najdôležitejšie dokumenty ako pre ghostwritera, tak aj pre jeho klienta.

Ak teda hľadáte služby ghostwritera a netlačia vás nepríjemné okolnosti ako sú nedostatok času alebo blížiaci sa deadline, túto dohodu rozhodne neprehliadajte, požadujte ju a venujte jej obsahu veľkú pozornosť. 

Martin Užák | 26.05.2018