Raz editor, inokedy ghostwriter? Nie tak celkom

Keď pracujete ako editor a ghostwriter, ľudia sa vás niekedy pýtajú, ktorý z týchto pracovných titulov znamená viac a či sú oddelené. V skutočnosti ale oba spolu súvisia a navzájom sa dopĺňajú, takže víťaza medzi nimi niet.

Z času na čas dostávam otázku, ktorý z mojich pracovných titulov znamená viac: editor, alebo ghostwriter?

Túto otázku mi kladú najmä kolegovia a klienti zo zahraničia, predovšetkým zo Spojených štátov amerických, kde je pozícia ghostwritera dobre známa a jasná, ale pozícia editora sa vníma úplne inak ako u nás.


(Denise Jans via Unsplash)

 
Editor je v USA vyššou pozíciou v žurnalistike. Je to redaktor zodpovedajúci za celé číslo novín alebo časopisu v tlačenej či elektronickej forme. Editor kontroluje každý článok rádových novinárov, navrhuje a vykonáva úpravy, schvaľuje, či sa články do periodika použijú a v akej miere.

U nás je editor bežne vnímaný ako vydavateľský redaktor, i keď niektoré noviny už aj u nás po vzore USA označujú editora za lídra tímu novinárov. Hlavnou náplňou práce editora u nás je úprava a editácia textu. Neznamená to však, že by bol hlavou novinovej redakcie a dozeral na prácu rádových novinárov. Slovenský editor bežne edituje texty rôznych klientov - nemusia to byť novinári a nie sú jeho podriadení, čo je hlavný rozdiel oproti USA.

Editovanie je bežnou súčasťou každej zákazky v ghostwritingu. Ku ghostwritingu prirodzene patrí, pretože sa v ňom pracuje s myšlienkami, slovami a názormi druhého človeka. Bez editovania dnes žiadny ghostwriter neobstojí. Či už pracuje na článku, prejave, časti knihy, rukopise alebo celej knihe, edituje prakticky neustále. Možno dokonca tvrdiť, že editovanie patrí ku ghostwritingu viac ako k akémukoľvek inému pisateľskému remeslu.

V mojej práci vystupujem ako editor a ghostwriter, ale neznamená to, že by rola editora bola akosi nadradená roli ghostwritera, že by bola dôležitejšia alebo že by znamenala viac ako rola ghostwritera.

Takisto neplatí, že by som niekedy vystupoval iba v roli editora a niekedy zasa iba v roli ghostwritera. Ak sa človek raz usadí v roli ghostwritera, nemá žiadny dôvod robiť krok späť a venovať sa výhradne editačnej práci. Miesto toho je editovanie súčasťou jeho ghostwritingu, respektíve editovanie a ghostwriting vykonáva súčasne.

Oba tieto tituly vnímam ako rovnocenné, navzájom sa doplňujúce a súvisiace. Titul editor používam a používam ho na prvom mieste skôr z marketingových dôvodov, pretože ghostwriting u nás zatiaľ nie je taký populárny, aby som titul ghostwriter mohol používať samostatne, ako je to napríklad v USA alebo v iných západných krajinách.

Takže žiadna veľká veda, len jeden vopred premyslený marketingový ťah, ktorý mi dodnes náramne pomáha v tom, aby potenciálni klienti lepšie pochopili, čo im môžem ponúknuť a v akých súvislostiach.

Teda v prípade, že nie sú z krajín, kde majú niektoré pracovné tituly iný význam ako u nás. 

Martin Užák | 24.05.2018