Ako si vybrať klienta (osvedčená metodika)

Ako si ghostwriter vyberá klienta? Ja používam jednoduchú, ale účinnú metodiku špecifických otázok, ktoré som sformuloval rokmi skúseností, aby som uľahčil, urýchlil a zefektívnil proces rozhodovania.

Niekedy sa mi stáva, že sa ma ľudia pýtajú, ako si vyberám klienta. Ako to vyzerá, keď niekto hľadá ghostwritera, alebo na základe čoho sa ghostwriter rozhoduje, či na zákazke pracovať alebo nie.

Celý proces rozhodovania môže byť zložitý a podmienený mnohými detailmi, ktoré si zo zásady nechávam iba pre seba, ale v ostatných rokoch používam vlastnú "vstupnú" metodiku, ktorá dokáže šetriť čas i myseľ.


(Josh Felise via Unsplash)


Metodika je tvorená jednoduchými otázkami, ktoré musím pred samotným procesom písania zodpovedať. Otázky priebežne mením a dopĺňam podľa mojich potrieb, hoci v ostatnej dobe majú už ustálenejšiu podobu:

 • Našiel ma klient vďaka mojim reklamným aktivitám, textom a výsledkom?
 • Pozná klient moje portfólio a rozsah poskytovaných služieb?
 • Je klient alebo jeho podnik ochotný jednať o podmienkach kontraktu?
 • Je klient alebo jeho podnik skutočný, úprimný, solídny, seriózny?
 • Má klient alebo jeho podnik s touto spoluprácou iba dobré úmysly?
 • Má klient záujem o mňa viac ako o akéhokoľvek iného ghostwritera?
 • Je klient ochotný komunikovať bez toho, aby som ho k tomu vyzýval?
 • Komunikuje sa mi s klientom dobre (emailom, telefonicky, osobne)?
 • Prezradil mi klient všetko, čo som od neho potreboval vedieť?
 • Je mi klientova myšlienka blízka (napr. ľudsky, politicky, tematicky)?
 • Zaujal ma klientov príbeh? Má šancu uspieť / presadiť sa?
 • Má klient v pláne zasahovať do mojej práce a participovať na nej?
 • Poznám dobre cieľovú oblasť alebo žáner, v ktorom mám písať?
 • Poznám cieľovú skupinu, ktorej má byť výsledné dielo určené?
 • Vyhovuje mi pisateľský štýl, ktorý odo mňa klient požaduje?
 • Súhlasí klient s návrhom kontraktu, alebo požaduje úpravy?
 • Stojí suma za túto zákazku za to, aby som na nej pracoval?
 • Pomôže mi táto zákazka k budovaniu mojej kariéry a pozície?
 • Existuje šanca, že s klientom budem pracovať aj v budúcnosti?
 • Existuje šanca, že klient bude v budúcnosti ešte štedrejší?
 • Môžem prácou na klientovej zákazke rozšíriť svoje portfólio?
 • Bude klient na mňa referovať a odporúčať ma iným záujemcom?
 • Mám dostatok času a priestoru na to, aby som sa klientovi venoval?

Som si vedomý toho, že niektoré z týchto otázok neznejú príjemne. Profesionálne písanie a obzvlášť ghostwriting je však tvrdý biznis, takže ak chce človek písaním zarábať a živiť sa ním, musí presne vedieť, čo má robiť a ako.

Klienta si nakoniec zvyknem vyberať podľa toho, koľkokrát na jednotlivé otázky odpoviem "áno".

Ak odpoviem "áno" na všetky otázky, neváham a klientovi oznamujem, že sa teším na spoluprácu.

Ak si na niektoré otázky odpoviem "nie" (obvykle je to päť a viac "nie"), rozhodovanie nechávam na dlhšie, snažím sa odhaľovať nové skutočnosti a zachádzať do ďalších a ďalších podrobností.

Pri viacerých "nie" (obvykle desať a viac "nie") v rozhodovaní nepokračujem a "nie" oznamujem aj klientovi. Roky praxe ma naučili, že takáto spolupráca by nebola dobrá - bola by plná problémov, nejasností a nedorozumení.

Samozrejme, celý postup nie je taký jednoduchý a všeobecný, ako som ho predostrel v tomto článku, ale v zásade je to dobrý a fungujúci vstup, ktorý uľahčuje, urýchľuje a zefektívňuje proces rozhodovania.

Ak aj vy potrebujete, aby ste sa rozhodovali ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie, formovanie takéhoto uceleného postupu môžem jedine odporučiť.


Z iného uhla pohľadu: Ako sa cíti klient ghostwritera (príbeh z praxe)

Martin Užák | 23.05.2018