Pozor na používanie slov, ktorých význam nepoznáte

Každý autor by mal používať iba také slová, ktorých pravý význam pozná a uvedomuje si ho. V opačnom prípade môže význam napísaného textu pozmeniť a domotať, ako sa to stalo aj mne.

Do slovenského jazyka, najkrajšieho jazyka na svete, neustále prenikajú cudzie slová. V spleti cudzích slov je niekedy ťažké sa vyznať, ale každý autor sa ich musí učiť a musí vedieť, ako ich správne používať.

Niekedy sa však stane, že niektoré nové cudzie slová sa použijú nesprávne. Ba dokonca sa môže stať, že nesprávne sa použijú aj známe a zavedené slovenské slová, u ktorých sa akosi pozabudlo na ich význam.


(Matt Botsford via Unsplash)


Bez hanby priznávam, že niečo takéto sa stalo aj mne. A nielen u niektorých cudzích slov, ktorých pravý význam som spočiatku nepoznal, ale aj u známych slov a slovných spojení, na ktorých význam som pri nepozornosti zabudol.

Jedným príkladom za všetky bola chyba v článku z augusta 2011 o základných defenzívnych herných systémoch v ľadovom hokeji. V tomto článku som spomínal aj ostrieľaného českého trénera Jindřicha Novotného - chcel som vyzdvihnúť jeho znalosti a napísať, že je to odborník na slovo vzatý, teda niekto, kto je vo svojom fachu vážený a uznávaný. Miesto toho som však napísal, že je to samozvaný odborník - teda niekto, kto presadzuje seba samého a štylizuje sa do role, aká mu v skutočnosti nepatrí. Takže namiesto pochvaly som ho vlastne zhodil a urazil.

Túto chybu som si všimol až po niekoľkých rokoch, s hrôzou som ju opravil a dúfal, že si ju nikto nevšimol. Nakoniec ma primäla k tomu, aby som dával väčší pozor a posudzoval význam každého použitého slova.

Odvtedy ešte viac ako predtým hlásam, aby každý autor používal iba také slová, ktorých význam naozaj pozná. Nerobím to ale nafúkane, pretože ako nešťastný príklad zakaždým uvádzam práve túto moju skúsenosť.

Veď nie nadarmo sa hovorí, že chybami sa človek učí.


Pomôcka pre každého: Uľahčite si písanie bezplatnými online nástrojmi

Martin Užák | 22.05.2018