Ghostwriting v praxi: Zdeněk Pohlreich

Hoci v strednej Európe ghostwriting zatiaľ nie je veľmi populárny, aj v týchto končinách sa využíva bežne. Jedným príkladom za všetky sú knihy, pod ktorými je podpísaný známy kuchár Zdeněk Pohlreich.

Ak sa zaujímate o gastronómiu, o mene Zdeněk Pohlreich ste už určite počuli. Tento český kuchár patrí v ostatných rokoch medzi najznámejších kulinárov v strednej Európe. Jeho popularita dávno prerástla televízne vysielanie, preto sa odhodlal k ďalšej forme oslovovania širokej verejnosti - k vydávaniu kuchárskych kníh.

Ak sa na niektoré Pohlreichove knihy pozriete bližšie, môžete si povšimnúť, že takmer u všetkých z nich je priznaný tzv. spoluautor. Inými slovami je to ghostwriter, ktorý knihu alebo jej konkrétne časti minimálne upravoval. U väčšiny Pohlreichových kníh je uvedený jeden spoluautor, na niektorých figurujú dvaja alebo viacerí spoluautori. Sú nimi napr. Marie Formáčková, Dominika Pospíšilová, Zuzana Roštlapilová, Kamila Šimková.

Priznaní spoluautori nesú v týchto knihách rôzne tituly. Väčšinou u ich mien figuruje poznámka, že pri písaní textov spolupracovali, prípadne sú vedení ako ďalší autori. Znamená to, že boli tvorcami, editormi či technickými redaktormi, ktorí knihu alebo jej určitú časť (napr. v tomto prípade texty popisujúce konkrétne recepty) spisovali, upravovali a dotvárali, aby tak zvýšili jej čitateľnosť a (v najlepšom prípade) aj predajnosť.

Novšie kuchárske knihy z Pohlreichovej dielne spája v posledných troch rokoch ešte jeden detail, a to že vychádzajú vo vydavateľstve Sevruga, ktoré Pohlreich na tento účel založil. Táto skutočnosť postup vydávania Pohlreichových kuchárskych kníh ešte podčiarkuje a zrejme aj zvyšuje efektivitu celého procesu.

Ghostwriting u kuchárskych kníh známych osobností je dnes štandardom. Dalo by sa dokonca tvrdiť, že by ste mali problém nájsť knihu známej osobnosti, ktorú si táto osobnosť napísala a upravovala celkom sama (tzn. bez pomoci ghostwritera). Ako je to možné? Nuž, predstavte si, že ste známou osobnosťou a popri rôznych iných povinnostiach mienite vydať niekoľko kníh ročne. Je samozrejmé, že na ich samostatné napísanie a zaistenie vám nezostane voľný čas - inak by ste neboli známou osobnosťou a všetok čas by ste trávili písaním kníh v úzadí. Preto si najímate ľudí, ktorí vám s ich napísaním a sformovaním pomôžu na princípe ghostwritingu.

Kuchárske knihy známych osobností sú dielom viacerých autorov, veľmi často celého autorského kolektívu. Známa osobnosť je v prvom rade značkou, ktorá knihu predáva. Je uvedená na prebale knihy, neraz s veľkou fotografiou, u ktorej vás často ani len nenapadne, že táto osobnosť dielo v skutočnosti vôbec písať nemusela. Známa osobnosť tu vystupuje ako "duša" či záštita knihy. Je vysokou zárukou, že sa kniha vo veľkom predá. Bez jej autorského podpisu by išlo len o rádovú knihu od neznámych autorov, a tá by sa predávala veľmi ťažko.

Samozrejme, neznamená to, že Zdeněk Pohlreich alebo ďalší známi kuchári týmto spôsobom "podvádzajú", ako si to niekedy myslia ľudia, ktorí sféru ghostwritingu nepoznajú. Znamená to len, že ide o autority, ktoré majú čo povedať a sú žiadané, ale nemajú dostatok voľného času alebo schopností, aby svoje myšlienky premietali do predajnej formy hotovej knihy, s ktorou im nik nepomohol, a trávili touto činnosťou svoj čas. Preto si cielene najímajú ghostwriterov - profesionálnych autorov, ktorí prezentujú ich slová čitateľnou formou a svojím dohľadom im dávajú dobrú možnosť na to, aby svojich sympatizantov oslovovali alternatívnou cestou.

Ak by to tak nebolo, mnohé známe osobnosti by svetu nemohli povedať viac a zostávali by len u tej formy vlastnej prezentácie svojej práce, ktorú používali doteraz. A to by bola v mnohých prípadoch škoda.

 
Ďalšie príklady ghostwritingu v praxi: George Takei | Donald Trump

Martin Užák | 27.10.2016