Ako pracuje ghostwriter, časť tretia

Príspevok je treťou časťou upravenej transkripcie veľkého rozhovoru, ktorý v roku 2009 poskytol známy ghostwriter Bob Olson. Odkazy na zostávajúce tri časti rozhovoru nájdete na konci článku.

Je ťažké nájsť talentovaného ghostwritera?


"Samozrejme, pokiaľ ste sa naučili, ako máte písať, môžete teoreticky napísať knihu. To ale ešte neznamená, že táto kniha bude štruktúrovaná, rytmická a príťažlivá. Na druhú stranu to tiež neznamená, že táto kniha bude automaticky nudná alebo ťažko čitateľná. Znamená to jedine to, že kniha bude napísaná."

"Poznám troch ľudí, ktorých si iné osoby najali ako ghostwriterov. Znelo to ako dobrý obchod, ale iba dokým si klienti nezačali čítať, čo pre nich ghostwriteri napísali. Vo všetkých troch prípadoch to nakoniec dopadlo tak, že klienti, ktorí neboli spisovateľmi, si svoju knihu na objednávku dopísali sami a ghostwriterov, ktorým nechali dohodnutú sumu, ju mali iba editovať. Klienti vedeli, že na knihe bude iba ich meno, takže mali obavy o svoju povesť. Všetci opísali svoju skúsenosť s ghostwritingom ako 'nočnú moru'."

"Je zaujímavé, že jeden z týchto ghostwriterov, ktorý bol pre svojho klienta nočnou morou, bol novinárom denníka vo veľkom meste. Ukázalo sa však, že práve to bol problém, pretože tento ghostwriter písal tak, akoby písal novinový článok a nie knihu. V inom prípade sa stalo, že vydavateľ pridelil k projektu svojho najlepšieho ghostwritera, ale ten v tom čase písal ešte tri ďalšie knihy, nevenoval potrebný čas úpravám, v príbehu zanechal veľké dejové medzery a keď ho klient potreboval, nebol mu k dispozícii, takže rozhovory, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou tohto biznisu, robievali o jedenástej večer po telefóne."

"Poučenie z týchto príbehov spočíva v tom, že je to klient, kto si musí najať svojho ghostwritera, a nespoliehať sa na to, že to za neho urobí vydavateľ. Ak je pre vydavateľstvo prioritou zisk (čo naozaj je), vydavateľ nebude chcieť za služby ghostwritera utratiť veľké peniaze. Potom sa ale stáva, že nič netušiaci noví klienti očakávajú, že vydavateľstvo im za nich vyberie brilantného ghostwritera, ale v skutočnosti im pridelia iba lacného ghostwritera s najnižšou ponukou, pretože vydavateľ chce skrátka zarobiť."

"Takže odpoveď na tvoju otázku je 'áno'. Nájsť talentovaného, spoľahlivého a dôveryhodného ghostwritera je ťažké, ale nie nemožné. Treba si pamätať, že človek v tomto biznise dostane to, za čo si zaplatí."

Aké vlastnosti by mal mať výborný ghostwriter?


"Musíte byť výnimočným autorom. Musíte rozumieť, ako treba usporiadať knihu, aby si udržala svoju zaujímavosť. Musíte rozumieť zvuku a rytmu slov. Musíte vedieť, ako máte svojich čitateľov prekvapiť a dostať ich do bodu, v ktorom sa budú tešiť na to, čo bude nasledovať. Nechcete byť nudný alebo predvídateľný. Musíte vedieť, ako písať pre dva typy čitateľov - pre tých, ktorí knihu iba listujú a v rýchlosti prechádzajú, a pre tých, ktorí čítajú každé jedno slovo. Musíte tiež vedieť, ako dostať do svojho písania emócie. Musíte vedieť, ako máte knihu editovať a kedy sa obrátiť na iného editora. A tiež musíte vedieť akceptovať zmeny, ktoré iný editor urobí."

"Aby ste boli úspešným ghostwriterom, musíte tiež vedieť, ako robiť so svojimi klientmi rozhovor - ako ho viesť a ako z neho vyberať nutné informácie a detaily, ktoré však môžu byť pre vášho klienta veľmi nepríjemné, bolestivé alebo znepokojujúce. Tieto informácie navyše musíte z neho dostať so súcitom."

"Okrem toho musíte byť nedotknuteľný a dôveryhodný. Vaša dôveryhodnosť je mimoriadne dôležitá. Samozrejme, nesmiete súdiť svojho klienta za to, čo urobil alebo neurobil. Nemusíte súhlasiť so všetkým, čo váš klient urobil, avšak nesmiete ho za to súdiť, pretože žiadny človek nemôže súdiť iného človeka, kým nekráčal v jeho šľapajach. Musíte zostať objektívny a napísať to, čo chce napísať váš klient, a nie to, čo chcete napísať vy. Ak sa vám klientov príbeh nepáči, potom by ste jeho knihu písať nemali."

"No a nakoniec sa musíte povzniesť nad vlastné písanie a stať sa v písaní klientom. Musíte byť schopný zachytiť hlas vášho klienta a písať s dôrazom na prízvuk, rytmus a štýl jeho a nie vašej osobnosti. Tak ako sa napr. herec stáva postavou, ktorú hrá, tak sa aj ghostwriter stáva klientom, pre ktorého píše. Niečo také dokáže veľmi málo hercov a ešte menej spisovateľov. Je to ale nevyhnutné, ak sa chcete stať výborným ghostwriterom."

Ako si sa dostal ku ghostwritingu?


"Dostal som sa k nemu celkom náhodou. Po tom, čo som vydal svoju prvú knihu, začal som sa stretávať s mnohými inými autormi. Jeden z nich sa ma spýtal, či by som mu pomohol editovať jeho ďalšiu knihu. Tak som to urobil. Potom som to urobil pre ďalšieho autora. Potom pre ďalšieho. Až sa ma jedného dňa ďalší autor spýtal, či by som pre neho rovno napísal jeho novú knihu. Spočiatku som sa tomu bránil, ale záujemca bol dosť povzbudivý a vytrvalý. Tak som jeho návrh prijal a z tej knihy sa vykľul bestseller. Bolo to pre mňa pomerne frustrujúce, pretože som o tom nikomu nemohol povedať, keďže sme uzavreli zmluvu, že neprezradím, že knihu som písal ja. Ale neskôr som si na túto rolu zvykol a začal ju akceptovať. Tu som si prvýkrát uvedomil, aký je to pocit byť ghostwriterom."

"Môj druhý projekt som realizoval so ženou, ktorá sa chystala na prelom v kariére. Najala si ma ako marketingového konzultanta, čo bola práca, ktorú som vtedy ešte vykonával, aby som jej pomohol so zmenou jej profesie. Navrhol som jej, že pokiaľ vydá knihu, vo svojom novom odbore sa môže etablovať ako expert. Autorstvo je inak jedným z najúčinnejších marketingových nástrojov, ako niečo také možno dosiahnuť. Keď som tejto žene nevedel odporučiť seriózneho ghostwritera, spýtala sa ma, či by som tú knihu pre ňu napísal ja (vediac, že mám s tým skúsenosti). Jej ponuku som pôvodne odmietol, pretože som mal v tom čase na stole inú ponuku. Neskôr som sa ale rozhodol, že jej projekt by pre mňa bol väčšou výzvou, a teda niečím, čo by som potreboval zrealizovať."

"Mojím tretím klientom bola vychádzajúca celebrita, ktorá chcela, aby som napísal jej autobiografiu. V tom čase mala vlastnú rozhlasovú šou; ľudia ju poznali aj z televízie. Mala v rukáve absolútne fascinujúci príbeh, ale chcela ho spísať čo najskôr. Nakoniec sme sa rozhodli, že budeme spoluautormi knihy, pretože som disponoval príbehom, ktorý sa jej príbehu v mnohých smeroch podobal, a svoje kapitoly som už mal hotové. Keďže som musel napísať iba kapitoly z jej príbehu, kniha bola dokončená rýchlo. Naše kapitoly sa odrážali jedna od druhej, takže čitateľ dostal možnosť vnímať dva pohľady na podobnú životnú cestu. Bol to kontrast, ktorý pre nás fungoval brilantne. Naše príbehy sa nakoniec stali oveľa pútavejšími, ako keby boli zverejnené samostatne."

"Bolo to krátko po tejto knihe, kedy som si uvedomil, aká je práca ghostwritera naplňujúca a obohacujúca. To bol ten moment, v ktorom som sa rozhodol, že ghostwritingu sa budem venovať na plný úväzok."

Zostávajú ghostwriteri vždy anonymní? Dostane sa im vôbec uznania? A ako to vplýva na honorár?


"Či sa ghostwriterovi dostane uznania, to závisí aj na jeho želaniach a želaniach jeho klienta. Existuje hneď niekoľko možností, ako k tomu pristupovať. Ja obyčajne pracujem podľa vopred nastaveného cenníka bez akéhokoľvek ďalšieho podielu zo zisku z predaja. Je to tak oveľa jednoduchšie. Nechcem neskôr niekoho naháňať, aby mi zaplatil môj podiel. V každom prípade, honorár za služby ghostwritera môže byť znížený s tým, že ghostwriter má sľúbený podiel zo zisku z predaja knihy, takže jeho odmena nakoniec môže byť ešte vyššia ako podľa cenníka. Je to obyčajne jedna tretina zo zisku, ale môže to byť aj jedna štvrtina či polovica. Ja sám som ochotný znížiť svoj základný honorár a dohodnúť sa na neskoršom podiele z predaja v prípade, ak má môj klient meno, ktoré mu zaručí, že predá stovky tisíc kníh. Ak tomu tak nie je, držím sa zásady 'lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche'. Takže ak sa nevoláte Britney Spears, Mel Gibson alebo Wayne Dyer, nemám záujem o podiel z predaja."

"Podobné zákonitosti platia aj v tom, či sa ghostwriterovi dostane alebo nedostane uznania. Meno ghostwritera často nájdete priamo na obálke knihy, zvyčajne za menom autora (jeho klienta). Ghostwriter je tam vedený ako spoluautor. Niekedy sa meno ghostwritera neobjavuje na obálke, ale je uvedené na krycom liste, v tiráži, prípadne v poďakovaní. V iných prípadoch meno ghostwritera uvedené nie je, takže čitateľom nie je známe, že knihy, ktoré čítajú, písal niekto iný. Niektorí klienti ma oslovujú s tým, že moje meno uvedú aj na obálke, takže honorár by chceli znížiť. U mňa to ale nehrá veľkú rolu. Ako som už spomenul, nestojím viac o slávu. Uznanie nechávam svojim klientom."

 
Zostávajúce časti rozhovoru: prvá časť | druhá časť | štvrtá časť

Martin Užák | 17.09.2015