Ako pracuje ghostwriter, časť druhá

Príspevok je druhou časťou upravenej transkripcie veľkého rozhovoru, ktorý v roku 2009 poskytol známy ghostwriter Bob Olson. Odkazy na zostávajúce tri časti rozhovoru nájdete na konci článku.

Nie je škoda, že obdiv za všetku tú tvrdú prácu dostanú iní ľudia?


"Ach, to nie. Práve to ma na tomto písaní vzrušuje. Páči sa mi, keď si moji klienti vyskúšajú, aké je to byť autorom knihy. Páči sa mi, keď ich vidím v televízii, počujem ich v rozhlase, alebo si o nich čítam v časopise. Užívam si, že ich kariéra sa vďaka statusu autora rozbehla. Tento pocit ma extrémne napĺňa."

"Knihy písané na báze ghostwritingu sú výsledkom spoločného úsilia. Zatiaľ čo ja mám na starosti písanie, klient mi musí poskytnúť príbehy a znalosti. Bez nich knihu napísať nemožno. Čitateľov teda učíme, inšpirujeme a zabávame spoločne. Mohol by som síce písať iba svoje knihy, ale k tomu nemám dostatok vlastných príbehov. Ghostwriting mi umožňuje písať o ľuďoch, subjektoch a svetoch, o ktorých by som inak nemal dôvod písať. Som vďačný za to, že mám túto prácu a že vďaka nej môžem poznávať výnimočných ľudí, ktorých nazývam svojimi klientmi. Za talent a tvrdú prácu sa mi v skutočnosti dostáva veľa obdivu. Nie je to ale taký obdiv, aký si predstavuje väčšina ľudí. Je to moja vlastná definícia obdivu či slávy, čo je nakoniec to jediné, na čom záleží."

Aké druhy kníh možno písať pre iných ľudí?


"Písanie na báze ghostwritingu má nekonečné možnosti, od autobiografií cez obchodné knihy až po svojpomocné a motivačné knihy. Písal som každú z týchto kníh, ale najviac si užívam písanie o živote. Či už ide o autobiografiu alebo obyčajný príbeh s nevšednou skúsenosťou nejakého Jozefa (alebo Jozefíny), presne toto sú tie knihy, ktoré píšem najradšej. Niektorí ľudia odo mňa chcú, aby som im napísal knihu o ich milovanej osobe, ktorá zomrela. Chcú z toho spraviť rodinné dedičstvo, kde sú autormi členovia rodiny. Obzvlášť si užívam písanie o príbehoch, ktoré čitateľom dodávajú nejakú nádej alebo inšpiráciu. Sú to knihy o niekom, kto prekonal ťažkú chorobu, chudobu, bol zneužívaný, alebo mal iné ťažkosti a utrpenia. Sú to knihy ukazujúce silu ľudského ducha. Milujem aj písanie o celebritách a ich príbehoch o tom, ako sa z dna dostali na vrchol a zbohatli, pretože takéto knihy dnes inšpirujú mladých ľudí a určitým spôsobom im pripomínajú, aby skutočne nasledovali svoje sny."

"Ghostwriting možno využiť aj pri písaní rôznych iných kníh. Ghostwriting by som zvážil aj pri knihách o životných lekciách, knihách prezentujúcich obchodný úspech a ponúkajúcich nejaké nové informácie, duchovne zameraných knihách a knihách o pozoruhodných ľuďoch s výnimočným talentom alebo darom."

Prečo si ľudia najímajú ghostwritera, aby za nich napísal knihu?


"Dôvody sú v podstate štyri: nemajú čas, nemajú talent, nedokážu písať pravidelne, alebo nevedia dať svojej knihe vhodnú štruktúru. Svojich klientov pre tieto skutočnosti naozaj rešpektujem, pretože na to, aby si najali ghostwritera, musia byť úprimní, musia mať svoj vlastný pohľad a musia mať odvahu priznať, že nemajú alebo neovládajú atribúty, ktoré sú nevyhnutné pre napísanie knihy. Keď sa na mňa niekto obráti, znamená to tiež, že namiesto snívania radšej koná. Ľudia, ktorí o napísaní knihy snívajú, často hovoria o tom, ako knihu píšu alebo sa ju chystajú písať, ale nikdy ju nakoniec nenapíšu. Činní ľudia, ktorí si najímajú ghostwritera, si dokážu priznať, že svoju knihu nepíšu, takže hľadajú iný spôsob, akým sa im to môže podariť. Niečo také si vyžaduje enormnú silu charakteru."

Ako sa ghostwriter môže stať enormne žiadaným?


"O tom sa dá asi iba špekulovať. Ghostwriter môže byť podľa mňa enormne žiadaný vtedy, ak do svojej práce vloží oveľa viac ako iba svoj talent a samotné písanie. Ja osobne prikladám veľkú váhu dôvere a celistvosti; dokonca väčšiu ako peniazom. Niečo také je nesmierne dôležité predovšetkým vtedy, ak spolupracujete s niekým, kto sa chce podeliť o intímne príbehy. Klienti oceňujú, ak vedia, že mi môžu dôverovať."

"Žiadaný ghostwriter by mal byť oveľa viac ako iba spisovateľ. Ja osobne mám skúsenosti ako súkromný detektív, marketingový poradca, profesionálny editor a už publikovaný autor. Myslím si, že všetky tieto kariérne dráhy mi v rôznych smeroch pomohli uspieť aj vo sfére ghostwritingu."

"Rezonujúca je i otázka, koľkým klientom naraz sa ghostwriter venuje. Nikdy nepracujem s tromi alebo štyrmi klientmi naraz, ako to robí väčšina ghostwriterov. Primárne sa sústredím vždy iba na jednu knihu, do ktorej tak môžem vložiť všetku svoju energiu. To mi umožňuje napísať iba dve, maximálne tri knihy za jeden rok. Z opačnej strany sa to ale prejavuje tým, že po mojich službách je väčší dopyt."

"Dôležitým aspektom je tiež skutočnosť, či sa ghostwriter s písaním ponáhľa. Niektorí ghostwriteri sú vo veľkom zhone a ponáhľajú sa, aby zinkasovali peniaze a mohli prejsť na ďalší projekt. Ja osobne ghostwriting milujem, preto ho ani nepokladám za svoju prácu. Za svoje služby si účtujem iba toľko, koľko si podľa mňa zaslúžim. Neponáhľam sa za inými projektmi a nevyčítam svojim klientom, že ma ocenili nedostatočne. S klientom treba mať vytvorený vzájomný rešpekt. Verím, že sa to potom prejavuje aj na písaní."

Ako môžu vlastné skúsenosti pomôcť vo sfére ghostwritingu?


"Moja skúsenosť s pozíciou súkromného detektíva mi nesmierne pomohla pri rozhovoroch, ktoré sú v ghostwritingu kľúčové. Naučil som sa, ako mám s ľuďmi viesť rozhovor, ktorý bude efektívny - pri ktorom dostanem maximum informácií za krátky čas. Vďaka týmto skúsenostiam viem minimalizovať stretnutia s klientmi a skracovať čas, ktorý potrebujem na prepis nahraných rozhovorov a vôbec prípravu na písanie. Skúsenosti s rozhovormi mi pomohli aj v lepšom vnímaní hlasu klientov. Pri písaní často používam konkrétne frázy a slová, ktoré som si pri rozhovore s klientmi nahral. Vďaka ich hlasu viem vytvoriť vhodné prostredie a navodiť atmosféru, v ktorej boli slová vyrieknuté."

"Vzťah ghostwritera a klienta je veľmi podobný vzťahu právnika a jeho mandanta. Úspech je založený na absolútnej dôvere. Dôverný vzťah je v tejto sfére fakticky posvätný. Klient vám rozpráva nielen tie informácie, ktoré sa v knihe využijú, ale aj informácie, ktoré v knihe opísané nebudú. Je nevyhnutné, aby klient ghostwriterovi dôveroval a vedel, že chápe, že niektoré informácie by v knihe nemali figurovať."

"Ghostwriterovi môžu pomôcť aj znalosti a skúsenosti z oblasti marketingu. Koniec koncov, na ich základe vytvára klientov imidž. Ghostwriter musí disponovať šiestym zmyslom, ktorý mu našepkáva, ktoré informácie má do knihy zahrnúť a ktoré má vynechať a udržať ich v tajnosti. Každá kniha musí autora vykresliť ako človeka s charakterom, ktorý je schopný udržať čitateľa v pozornosti. Tento charakter musí byť v knihe vykreslený tak, aby autora nijako nepoškodil. Ghostwriter ho zároveň musí vykresliť tak, aby nepôsobil sebecky."

"Práca profesionálneho editora mi pomohla v poznaní, ako udržať čitateľov zaujatých. Nie je predsa nič horšie ako nudná kniha. Aj z tohto dôvodu sa s klientmi najskôr rozprávam a až následne im oznamujem, či s nimi budem alebo nebudem spolupracovať. Môj klient musí disponovať fascinujúcim príbehom, ktorý naozaj dokáže zaujať. Pri písaní samotných kapitol knihy už využívam profesionálne techniky, ktoré zabezpečujú, že čitateľ zostane uchvátený a pri čítaní chce stále viac a viac. Skúsenosti z tejto oblasti sú na nezaplatenie."

"Nakoniec spomeniem aj skúsenosť s publikovaním, ktorá mi umožnila zistiť, čo požadujú vydavatelia a čo čitatelia. Nie vždy ide o rovnaký materiál. Autori by mali svoje knihy písať ešte predtým, ako sa vyberú do vydavateľstva, pretože ak by to robili opačne, písali by knihu, ktorá je postavená na predstavách vydavateľstva. Ak má vydavateľstvo nad tvorbou kontrolu, zaručene bude do procesu písania zasahovať a smerovať knihu do takej roviny, aby vyhovela trhu. Najúspešnejšie sú ale knihy, ktoré sú písané bez takéhoto dozoru; písané s vášňou a odhodlaním. Skúsenosti z tejto oblasti ma naučili poznať, ktorá kniha sa stane bestsellerom a ktorá sa predávať nebude."
  
 
Zostávajúce časti rozhovoru: prvá časť | tretia časť | štvrtá časť

Martin Užák | 13.08.2015