Dva dobré pramene o mediálnej gramotnosti

Aby ste v dnešnom rýchlom svete obstáli, musíte vedieť, ako vyhľadávať, vyhodnocovať a využívať informácie. Táto schopnosť sa stane odrazom vašej mediálnej gramotnosti.

Každý z nás má k dispozícii nedozerné množstvo informácií. Viac ako kedykoľvek predtým sa o dnešnej spoločnosti hovorí ako o mediálnej spoločnosti, ktorú vo výraznej miere ovplyvňujú rôzne médiá.

S médiami sa často spája termín "mediálna gramotnosť". Je to schopnosť, akou každý z nás rozumie, vyhodnocuje a produkuje zdieľanú masovú komunikáciu z rôznych oblastí, ako sú hudba, rozhlas, televízia, noviny, časopisy, webové stránky, blogy či diskusné skupiny.

Mediálnu gramotnosť by si mal každý z nás neustále rozvíjať, pretože iba tak sa môžeme orientovať v narastajúcom množstve informácií a vedieť, ako ich prijímať, vyhodnocovať a ďalej využívať.

V tomto článku v krátkosti odkazujem na dva dobre spracované online pramene, ktoré využívam pri svojej práci a v rovine mediálnej gramotnosti a jej zvyšovania ich môžem jedine odporučiť.


(Julius Drost via Unsplash)


Informačná a mediálna gramotnosť


Rovnomenný portál na webovej stránke Univerzity Komenského v Bratislave. Vznikol s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, aby charakterizoval, propagoval a podporoval informačnú a mediálnu gramotnosť v základných štandardoch, metodických návodoch, príkladoch z praxe a tutoriáloch.

Portál je určený predovšetkým študentom Univerzity Komenského, no oceniť ho môže prakticky ktokoľvek, kto sa o problematiku mediálnej gramotnosti zaujíma. Portál dozaista využijete, ak pracujete s duševným vlastníctvom iných osôb. Ja ho využívam ako cennú pomôcku pri spolupráci s lekármi, právnikmi a vedcami.

Mediálne kompetencie - zväzok 1


Publikácia prezentujúca úvod do problematiky mediálnych kompetencií v cykle mediálne kompetencie. Napísala ju Eva Poláková, profesorka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Naposledy bola vydaná v roku 2011 ako čiastkový výstup projektovej úlohy mediálne kompetencie a je určená najmä pre edukatívne účely strednej a staršej generácie. Veľmi podrobne popisuje mediálne kompetencie, mediálnu výchovu a mediálnu etiku.

Táto publikácia mi už mnohokrát pomohla napríklad pri dodržovaní etiky reklamy, etiky pri využívaní cudzích fotografií a vôbec publikovaní na internete. Hoci je trochu staršia, dokáže pomôcť aj dnes.


Samozrejme, dobrých zdrojov o mediálnej gramotnosti je oveľa viac, som však presvedčený o tom, že už len vďaka týmto dvom prameňom získate o stále dôležitejšej problematike mediálnej gramotnosti dostatočné povedomie.

Martin Užák | 21.10.2018