Hockeytown Blog dosiahol stotisíc unikátnych návštev

Hockeytown Blog, ktorý je v posledných rokoch jednou z najdôležitejších častí môjho pracovného portfólia, dosiahol na zaujímavý míľnik. Zavítalo naň už stotisíc unikátnych návštevníkov.

Keď som v auguste 2009 zakladal Hockeytown Blog, blog o michiganskom hokejovom klube Detroit Red Wings, ani vo sne mi nenapadlo, že sa raz vyformuje v jednu z hlavných častí môjho pracovného portfólia.

Blog sa spočiatku rozbiehal pomaly. Prirodzene, bolo tomu tak aj preto, že bol a stále je veľmi špecifický a určený veľmi úzkemu okruhu čitateľov, pričom za jeden kalendárny rok sa na ňom objaví v priemere iba okolo 60 až 70 nových článkov. Bolo teda akousi nepísanou samozrejmosťou, že v prvých piatich rokoch jeho existencie ho navštevovali nanajvýš tisíce unikátnych návštevníkov ročne.

Na začiatku roka 2011, keď sa blog čoraz viac rozrastal a keď som na ňom zaznamenal niečo málo cez päť tisícok všetkých jedinečných návštev, napadla ma jedna odvážna myšlienka. Zmyslel som si, že by bolo úchvatné, ak by Hockeytown Blog raz dosiahol na stotisíc unikátnych návštev.

Pri sledovaní návštev som prihliadal nielen na podrobné štatistiky, aké poskytuje napríklad utilita Google Analytics, ale aj na verejne dostupné a viditeľné štatistiky počítané metrikou Flag Counter, používanou aj na tomto blogu. Táto metrika počíta jedinečné návštevy podľa krajiny, z ktorej bol blog navštívený. A práve metrika Flag Counter sa stala hlavnou metrikou, na ktorú som pri počítaní jedinečných návštev blogu Hockeytown Blog prihliadal (na blogu bola spustená o niečo neskôr ako v auguste 2009 - 18. januára 2010).

Hoci návštevy zo začiatku pribúdali pozvoľným tempom, od roku 2014 sa popularita blogu výrazne zvýšila, unikátne návštevy sa začali počítať nie na tisíce, ale na desaťtisíce ročne, a ako plynul čas, presvedčil som sa, že tú odvážnu myšlienku zo začiatku roka 2011 môžem raz dotiahnuť do konca. Neopustila ma ani pri náročnom a z hľadiska SEO riskantnom sťahovaní blogu na novú adresu, čo sa udialo v lete minulého roka.

Odvážnu myšlienku o stovke tisíc unikátnych návštev som napokon dotiahol do konca včera - 30. júna 2018.


Hockeytown Blog za hranicou stotisíc unikátnych návštevníkov podľa metriky Flag Counter (30.06.2018)


Unikátny návštevník s poradovým číslom sto tisíc zavítal na Hockeytown Blog 30. júna 2018 po devätnástej hodine a tridsiatej minúte stredoeurópskeho času. Bol zo Slovenska a na blog ho priviedol článok prezentujúci najdôležitejšie správy o Detroit Red Wings pred otvorením trhu s voľnými hráčmi.

Z viac ako sto tisíc unikátnych návštevníkov blogu Hockeytown Blog podľa metriky Flag Counter pochádzala väčšina z nich - viac ako 50 tisíc - zo Slovenska. Ďalší výdatný počet návštevníkov - viac ako 33 tisíc - zavítal na blog z Česka.

Hockeytown Blog doposiaľ navštívili užívatelia zo 143 krajín celého sveta. K návšteve blogu ich doviedlo celkom 509 jedinečných článkov. 358 z nich je na novej adrese zoradených pod jedenásť tagov. Ostatných 151 článkov je po zmene adresy blogu umiestnených v archíve.

Dosiahnutím hranice sto tisíc originálnych návštevníkov som splnil jeden z hlavných cieľov, ktoré som pre Hockeytown Blog pred rokmi stanovil.

A aj keď je Hockeytown Blog čo do šírky, hĺbky a jedinečnosti prinášaných informácií veľkým portfóliom, o akom som kedysi dávno ani nesníval, už teraz vzhliadam k tomu, ako ho budem ďalej zveľaďovať a ako sa ním pokúsim osloviť ďalšie desaťtisíce či možno aj státisíce návštevníkov.


Viac o blogu Hockeytown Blog:

Martin Užák | 01.07.2018