Ako niektoré veľké americké denníky (ne)prijali GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) je v platnosti už niekoľko dní, niektoré veľké americké denníky však tieto nové európske jednotné pravidlá dodnes nedokázali plnohodnotne prijať.

V piatok 25. mája 2018 začalo vo všetkých členských štátoch Európskej únie platiť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, známe ako GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR má lepšie chrániť osobné údaje zákazníkov najmä na internete. V ostatných dňoch sa tomuto nariadeniu prispôsoboval prakticky každý web, ktorý nejakým spôsobom zbiera o zákazníkoch dáta (aj tento blog).

Mnohé stránky neváhali a o týchto zmenách informovali svojich návštevníkov. Aj vo vašej emailovej schránke sa v posledných dňoch dozaista objavila nejaká tá správa, ktorou vás obľúbená webová stránka alebo firma informovala o tom, ako mení svoje podmienky podľa nového štandardu GDPR.

Európske stránky sa mohli pripravovať na zmeny vyplývajúce zo zavedenia GDPR s veľkým predstihom. Koncept bol napríklad len posledné dva roky testovaný, jeho príprava trvala ešte dlhšie. Najväčšie stránky nemali s prechodom na GDPR žiadne problémy a bez väčších ťažkostí sa mu prispôsobili. A čo je najdôležitejšie, urobili to okamžite.

O mimoeurópskych, najmä amerických veľkých stránkach (v tomto článku sa konkrétne zameriavam na digitálne verzie vybraných amerických denníkov) to ale celkom neplatilo a neplatí prakticky dodnes.

Niektoré americké denníky síce GDPR prijali bez nejakých problémov, mnohé iné ale vykonali veľké zmeny v spôsobe, akým prinášajú obsah európskym užívateľom. No a niektoré tieto zmeny prakticky doteraz ani čiastočne neprijali a návštevníkom z Európskej únie jednoducho zamedzili prístup k svojmu obsahu.


(Dennis van der Heijden, 11.03.2018; via CC BY 2.0)


Subdoména a okresaný obsah


Zmeny súvisiace so zavedením GDPR som si povšimol hneď 25. mája na stránke denníka USA Today, patriacom pod spoločnosť Gannett Company. Zásadné zmeny som zaregistroval aj na stránkach Detroit Free Press a The Detroit News, teda na stránkach ďalších denníkov, ktoré navštevujem prakticky každodenne.

Všetky tieto denníky majú od 25. mája jedno spoločné: ich návštevníci z Európskej únie sú automaticky presmerovaní na novú adresu - subdoménu s predponou eu (napríklad v tvare https://eu.usatoday.com).

Tieto subdomény s európskou predponou viac nezhromažďujú všetky pôvodné informácie o užívateľoch z Európskej únie, nesledujú ich správanie na webovej stránke a neprispôsobujú im reklamy. V praxi to znamená, že na stránkach sa síce nezobrazujú žiadne reklamy, no naproti tomu prinášajú citeľne okresaný obsah.

V takto prispôsobených článkoch sa viac nezobrazujú embed kódy zo sociálnych sietí ako sú Twitter či YouTube, videá a ani vsunuté galérie fotografií. Nefungujú odkazy na iné články a adresy na internete. Užívatelia z Európskej únie nemôžu články komentovať, nedostanú sa do archívu, k vydavateľskej tiráži ani k technickým informáciám. Bohatá online verzia týchto denníkov, ako bola známa do 25. mája tohto roka, pre EÚ prakticky prestala existovať.


Dočasná nedostupnosť stránok


Mnohé iné veľké a (aj v Európskej únii) hojne navštevované americké denníky sa od 25. mája 2018 rozhodli pre ešte radikálnejší krok a úplne zamedzili návštevníkom z EÚ prístup na akúkoľvek časť svojich stránok.

Toto nepopulárne a mnohými Európanmi, ale aj Američanmi kritizované riešenie zvolili napríklad celosvetovo známe denníky ako New York Daily News, Chicago Tribune či Los Angeles Times.

Na väčšine z týchto denníkov v súčasnosti otvoríte iba toto prehlásenie:

"Nanešťastie, naše webové stránky sú momentálne nedostupné vo väčšine európskych krajín. Zaoberáme sa touto otázkou a zaväzujeme sa preskúmať možnosti, ktoré podporujú našu ponuku na trhu EÚ. Naďalej identifikujeme technické riešenia, ktoré prinesú všetkým našim čitateľom našu oceňovanú žurnalistiku."

... a to je všetko. K inému obsahu sa nedostanete. Môžete sa jedine vrátiť späť.


Kedy sa nájde vhodné riešenie?


Denníky, ktoré upravili svoj obsah pre čitateľov z Európskej únie a začali ich smerovať na subdomény s európskou predponou, okamžite odmietli úplné ignorovanie trhu Európskej únie a vykonali aspoň niekoľko alternatívnych krokov, ktorými sa "po svojom" prispôsobili nariadeniu GDPR. Naproti tomu denníky, ktoré sa rozhodli, že návštevníkom z EÚ zamedzia prístup, sa novému nariadeniu vôbec nestihli prispôsobiť.

Ani pre jednu skupinu denníkov to nie je žiadna maličkosť: ak by GDPR odignorovali a ďalej by pracovali za nedávnych podmienok, mohli by dostať pokutu do výšky 20 miliónov € alebo 4 % zo svojho celosvetového obratu. Pre každý zo spomínaných denníkov, hoci sú obrovské a enormne navštevované, by to bola katastrofa.

Obe tieto skupiny denníkov majú spoločné aj to, že sa snažia nájsť spôsob, akým budú môcť aj naďalej prinášať všetkým svojim užívateľom, vrátane tým z Európskej únie, rovnaké spravodajstvo za rovnakých podmienok. Kedy však jedna či druhá skupina objaví vhodné riešenie, a či ho vôbec objaví, to je nateraz záhadou.

Udalosti z posledných piatich dní tak v konečnom dôsledku jednoznačne ukázali, ako boli tieto a mnohé iné denníky - ani nehovoriac o rôznych iných amerických a mimoeurópskych webových stránkach - nepripravené a neochotné prijať nové európske jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov.

Vzniknutá patová situácia napokon znamená, že mnohé z nich radšej obmedzia svoje možnosti pre krajiny Európskej únie, alebo sa európskym užívateľom úplne vyhnú, než aby mali zbytočne riskovať.

Martin Užák | 29.05.2018