Kedy povedať potenciálnemu klientovi nie

Ghostwriter niekedy musí svojmu potenciálnemu klientovi povedať nie a odmietnuť jeho ponuku na spoluprácu. Príspevok prezentuje časté varovné frázy, ktoré sú pre dobrého autora znamením, aby odmietol.

Približne pred týždňom som na tomto blogu zverejnil článok, ktorý poodhaľoval, ako vyzerá môj proces rozhodovania a výberu klienta. Na tento účel v ostatnej dobe používam vlastnú "vstupnú" metodiku, ktorá dokáže šetriť čas i myseľ a efektívne ma privádza k správnym rozhodnutiam a výberu bezproblémových klientov.

V onom článku som predostrel viac ako dvadsať jednoduchých otázok, ktoré si musím pred samotným procesom písania zodpovedať. V prípade piatich, desiatich alebo viacerých odpovedí "nie" nechávam rozhodovanie na dlhšie, alebo v rozhodovaní viac nepokračujem a "nie" oznamujem aj potenciálnemu klientovi.

Existujú však aj prípady, kedy mi stačí jediné "nie" - kedy stačí aj jedna nesprávna fráza od potenciálneho klienta a po skúsenostiach už viem, že spolupráca sa neuskutoční. Ide o dôležité varovné signály, ktoré naznačujú, že potenciálny klient má záujem o niečo, čo mu nechcem alebo nedokážem ponúknuť.


Dobrý autor musí vedieť, kedy povedať "nie" (Andy Tootell via Unsplash)


"Nie" prichádza v prípade, že klient použije niektoré z týchto varovných fráz:

 • "Rozhodujem sa medzi viacerými autormi a jediným kritériom je najnižšia cena."
 • "Moja spoločnosť má momentálne finančné problémy / šéf mi nedovolí utratiť viac."
 • "Moja spoločnosť dočasne nezarába / nevytvára zisk / nefinancuje drahé projekty."
 • "Moja spoločnosť zatiaľ neurčila, koľko financií môžem do projektu investovať."
 • "Moja spoločnosť nerozhodla, či bude tento projekt financovať / ešte ho nepozná."
 • "Nemám právomoc rozhodovať o tom, či sa spolupráca uskutoční a za koľko."
 • "Nemôžem utratiť veľa financií, ale v budúcnosti nevylučujem lukratívnu odmenu."
 • "Lacná spolupráca so mnou Vám pomôže získať lukratívnych klientov v budúcnosti."
 • "Mohol by som si najať niekoho, kto to urobí zadarmo, ale chcem pracovať s Vami."
 • "Hoci sa môjmu odboru nevenujete, mám o Vás záujem, ale iba za nízku cenu."
 • "Dôverujem Vám a nepotrebujem uzatvárať žiadnu zmluvu; stačí ústna dohoda."
 • "Chcem najskôr vidieť časť hotového diela a až potom sa rozhodnem, či zaplatím."
 • "Musíte sa zapojiť do konkurzu viacerých autorov a vyberiem si najlepší projekt."
 • "Vaše dielo bude podliehať prísnej revízii, očakávajte veľa pripomienok a zmien."
 • "Ak náhodou nebudem spokojný/á, poslednú časť platby / celú platbu neuhradím."
 • "Chcel/a by som svojím dielom niekoho pošpiniť / prekročiť hranice / obísť zákon."

Samozrejme, frázy som mierne upravil, aby vystihli rétoriku potenciálneho klienta, ktorý nestojí za tú námahu. Takýto typ klienta by chcel spolupracovať veľmi lacno či dokonca zadarmo, chcel by pracovať na niečom nekalom, alebo by rád zatiahol svojho autora do neefektívnej a neperspektívnej spolupráce.

Roky mojej praxe ma naučili, že pokiaľ potenciálny klient v začiatkoch našej komunikácie uvedie niektorú z týchto či podobných fráz, znamená to, že spolupráca by bola problémová alebo by nakoniec nebola ohodnotená. Frázy tohto typu vnímam ako varovné signály a po ich odznení nemám inú možnosť ako oznámiť, že spolupracovať nebudeme.

Ak sa človek písaním živí a netlačia ho iné okolnosti (ako napr. nedostatok ponúk, chudobné portfólio, zlá finančná situácia a pod.), musí jednoducho vedieť rozpoznať, kedy a prečo má povedať nie.

Martin Užák | 31.05.2018