Diskutujte v komunite ghostwriterov z celého sveta

Pracujete alebo pracovali ste ako ghostwriter a chceli by ste o zákutiach tejto špecifickej práce diskutovať s inými ghostwritermi z celého sveta? Môžete sa obrátiť na jedinečnú skupinu na sociálnej sieti LinkedIn.

Už zo samotnej povahy ghostwritingu vyplýva, že ghostwriter pracuje v úzadí, mimo scény a žiary reflektorov. Ghostwriting je z toho dôvodu veľmi osamelé a nenápadné remeslo.

Samozrejme, nemusí to tak byť vždy.


(Alejandro Escamilla via Unsplash)


V súčasnosti sa môžu ghostwriteri stretávať alebo elektronicky komunikovať a preberať čokoľvek, čo sa týka ich profesie, od spôsobov hľadania klientov cez cenotvorbu až po spoluprácu s vydavateľmi alebo sledovanie a prispôsobovanie sa novým trendom v písaní, publikovaní a kreatívnom priemysle.

Výbornou online možnosťou, ako sa spojiť s inými autormi z tohto celospoločensky stále málo známeho fachu, sú sociálne siete, najmä sociálna sieť LinkedIn, ktorá je určená profesionálom z rôznych odvetví a pre ghostwriterov je doslova živnou pôdou pre hľadanie a kontaktovanie nových klientov, ani nehovoriac o možnosti vytvárania vlastnej profesionálnej siete, v ktorej sa pracovné ponuky rodia ako huby po daždi.

Sieť LinkedIn na tieto účely využívam aj ja a pokiaľ ide o elektronickú interakciu s inými ghostwritermi, doposiaľ som nenarazil na lepšiu možnosť ako na skupinu Ghostwriters Worldwide, ktorá sa na tejto sieti nachádza.

Ako už naznačuje jej názov, skupina Ghostwriters Worldwide združuje profesionálnych ghostwriterov z celého sveta. Je to diskusná skupina pre výmenu názorov, skúseností a poznatkov medzi jej členmi. V súčasnosti ju spravujú jeden Austrálčan a jeden Američan. Američania tvoria väčšinu jej členov, v komunite sa však nachádzajú aj ghostwriteri z iných krajín. Slušné zastúpenie má India (v Indii je LinkedIn všeobecne populárny), Kanada, Veľká Británia, Taliansko či Španielsko, zastúpené sú aj krajiny ako Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Brazília, Švédsko, Filipíny, Južná Afrika či Slovensko. Skupina má aktuálne 996 členov. Nikde na internete nenájdete väčšiu komunitu ghostwriterov.

Ako väčšina skupín na sociálnej sieti LinkedIn, ani skupina Ghostwriters Worldwide nie je verejná. O členstvo v nej musíte požiadať a následne počkať, či bude vaša žiadosť schválená. Pokiaľ nepracujete ako ghostwriter, do skupiny sa nemusíte dostať. Môže sa stať, že jeden či obaja administrátori vás budú kontaktovať a zisťovať, či ste skutočne ghostwriterom. Zloženie skupiny je teda dobre strážené, čo ešte zvyšuje jej jedinečnosť.

Ak máte s ghostwritingom skúsenosti a hľadáte možnosť, ako o tomto remesle diskutovať s inými autormi z celého sveta, skupinu Ghostwriters Worldwide na sieti LinkedIn môžem jedine odporučiť. Je to prakticky jediné miesto na internete, kde môžete diskutovať o svojich postupoch a konfrontovať ich s postupmi ďalších profesionálov z často úplne rozdielnych krajín, kultúr a trhov.

Pri tom všetkom určite nebudete mať pocit, že ste pri práci osamelý.

Martin Užák | 25.10.2017