Prehľad ponúkaných služieb a možností spolupráce

V snahe o transformáciu tohto pôvodne literárneho blogu na časť vlastného pracovného portfólia som vymedzil samostatnú stránku venovanú ponúkaným službám a možnostiam spolupráce.

V posledných dňoch vznikla na tomto blogu samostatná stránka venovaná ponúkaným službám. Je to ďalší krok na ceste transformácie tohto pôvodne literárneho blogu na časť môjho pracovného portfólia.

Hoci sa pri svojej práci snažím sledovať najnovšie trendy a preto si uvedomujem, že profesionál v oblasti kreatívneho priemyslu so zameraním na editorskú činnosť a ghostwriting býva iba málokedy vyhľadávaný a oslovovaný cez svoju vlastnú webovú stránku (pretože výrazne väčšiu váhu majú osobné stretnutia, referencie od zamestnávateľov a iných klientov alebo kontakty na profesionálnej sociálnej sieti typu LinkedIn), prehľad všetkých ponúkaných služieb je niečo, čo by na osobnej stránke editora a ghostwritera nemalo chýbať.

Na novej stránke o ponúkaných službách nájdete informácie o tom, na akých dielach pracujem, akým konkrétnym činnostiam sa pri tom venujem, s kým spolupracujem, na akých zmluvách je spolupráca založená a ako ma môžete kontaktovať. Stránka môže byť priebežne aktualizovaná a dopĺňaná novými informáciami.

Pokiaľ uvažujete nad vydaním vlastnej knihy, potrebujete premietnuť svoje myšlienky a nápady do knižnej podoby, premietnuť svoje sny do reality, upraviť a vylepšiť svoje rukopisy, texty a články, vykonať korektúry, zvýšiť predajnosť svojich slov, alebo poradiť, ako osloviť cieľovú skupinu čitateľov, a chcete to všetko urobiť na profesionálnej úrovni a diskrétne, aby Vám boli ponechané všetky práva na dielo, aby sa nič nezmenilo na Vašom statuse hlavného alebo jediného autora diela, a aby ste za svoje dielo dostali všetok kredit, a pokiaľ ste sa dostali až sem, potom bude prehľad ponúkaných služieb a možností spolupráce prvým miestom, kde treba začať.

Martin Užák | 25.05.2017