Na čo prihliadať pri výbere dvorného autora

Uvažujete nad výberom dvorného autora, ktorý vám ušetrí čas a bude pracovať na vašom rastúcom projekte? Potom by ste mali vedieť, že zodpovedný výber autora je podmienený viacerými faktormi.

V dnešnej uponáhľanej dobe je bežné, že obsah popredných blogov a webových stránok vytvárajú najaté osoby. Tejto činnosti, najčastejšie s určitým reklamným podtextom, sa bežne venujú profesionálni copywriteri. Podobnou cestou sa k svojim zákazkám dostávajú aj ďalší profesionáli z kreatívneho a publikačného priemyslu, napr. editori a ghostwriteri, najmä pokiaľ pracujú na voľnej nohe a zákazky pravidelne striedajú.

Vybrať toho najvhodnejšieho profesionála z určitej oblasti kreatívneho a publikačného priemyslu nemusí byť jednoduché, je preto vhodné brať v úvahu niekoľko základných faktorov a rozhodovať sa (aj) podľa nich.

Na čo teda prihliadať pri výbere dvorného autora?


(Iľja Pavlov via Unsplash)


Cena a kvalita


Na floskulu o nákupe za najnižšiu či najvýhodnejšiu cenu dnes možno natrafiť na každom rohu. Tieto typy textov neraz vytvárajú reklamní textári (copywriteri), ale pri ich najímaní, rovnako ako pri najímaní ďalších profesionálov z kreatívneho a publikačného priemyslu by už mali platiť trochu odlišné pravidlá.

Mnohé blogy a webové stránky dnes najímajú lacnú pracovnú silu, ak ju tak vôbec možno nazvať. Obracajú sa na študentov žurnalistiky alebo partiových a neoverených autorov, a často im platia slabo, alebo im neplatia vôbec a očakávajú, že pomoc vždy zoženú zadarmo. To sa však môže odraziť na nižšej kvalite.

Čím je profesionál kvalitnejší, tým viac si uvedomuje svoju cenu a tým je drahší. Najlepší profesionáli sú si dobre vedomí toho, že vysoká cena ide ruka v ruke s vysokou kvalitou, a aj preto bývajú najdrahší.


Oblasť a štýl písania


Ak profesionál excelentne píše, neznamená to, že bude excelentne písať v každej oblasti. Pri výbere autora je nutné prihliadať aj na to, akú oblasť vyštudoval, akej oblasti sa venuje a v akej oblasti dosiahol výsledky.

Ak niekto píše tvorivým štýlom, bolo by naivné očakávať, že hravo zvládne aj technicky náročné texty. Ak sa niekto vyjadruje odborným jazykom, ťažko od neho žiadať, aby tvoril umeleckým jazykovým štýlom. Ak niekto neštudoval marketing, v reklamných textoch bude pravdepodobne stratený. Ak je niekto výhradne novinárom, len s problémami napíše knihu bez typického žurnalistického podtextu.

Profesionál síce môže tvrdiť, že to zvládne, ak je ale k dispozícii profesionál z konkrétneho odboru, nemal by existovať najmenší dôvod na oslovenie človeka z inej, hoci v základe možno veľmi podobnej brandže. Dvorný autor musí dobre poznať oblasť, ktorej sa má venovať, a musí to dokázať svojím štýlom písania.


Dostupnosť a čas


Profesionál by mal byť adekvátne dostupný a na prácu na konkrétnej zákazke by mal mať dostatok času. Ak má autor iné povinnosti, neplní termíny a nereaguje na apely, potom by dvorným autorom byť nemal.

Autor by mal už vopred a striktne prezradiť, ako bude dostupný a či bude mať na chystanú zákazku toľko času, koľko bude potrebné. Mal by tiež jednoznačne uviesť, koľko času bude potrebovať na výkon práce.

Jedna stará pravda z publikačného priemyslu hovorí o tom, že autor by nikdy nemal prijímať zákazku, ktorú sprvoti odmietol. Môže to pritom platiť aj naopak, tzn. z pohľadu zadávateľa projektu: ak zadávateľ vidí, že jeho autor mu nedokáže okamžite zaručiť potrebnú dostupnosť, mal by sa obrátiť na niekoho iného. Váhanie v niektorých smeroch tejto spolupráce je ešte únosné, ale v rovine dostupnosti by existovať nemalo.


Portfólio a referencie


Každý kvalitný profesionálny autor by mal disponovať svojím portfóliom, tzn. zostavou textov a diel, ktoré predtým napísal. Copywriteri sa obvykle prezentujú reklamnými článkami, ghostwriteri často poukazujú na napísané knihy. Niektorí copywriteri a mnohí ghostwriteri však pracujú ako nepriznaní autori, a preto bývajú zaviazaní prísnymi licenčnými zmluvami s vysokými sankciami či súdnymi hrozbami v prípade, že by svoj autorský podpis na cudzích dielach prezradili. V ich portfóliu by preto mali figurovať aj ich vlastné diela.

Portfólio je najľahšou cestou, ako sa o písaní potenciálneho dvorného autora dozvedieť. Pokiaľ je portfólio dostupné alebo odkazované z internetu, zadávateľ zákazky si ho ľahko prezrie ešte predtým, ako autora osloví.

Podobnú, ak nie ešte väčšiu váhu majú referencie, ideálne od bývalých klientov. Ak autor pracuje ako priznaný autor, mal by vedieť odkázať na klientov, ktorí o jeho práci dokážu referovať. Pokiaľ je autor nepriznaný, čo je bežné najmä pri ghostwritingu, existuje viacero ďalších spôsobov, ako referencie získať.


Snaha sa vráti


V dnešnom kreatívnom a publikačnom priemysle by mal byť výber profesionála podmienený zohľadnením viacerých faktorov, od ceny a kvality cez oblasť a štýl písania až po dostupnosť, portfólio či referencie.

Analýza všetkých týchto (a mnohých ďalších sekundárnych) faktorov potrebuje istý čas a nemalé úsilie, najmä ak je potrebné rozhodovať sa medzi viacerými adeptmi. V konečnom dôsledku sa ale táto snaha vráti v podobe kvalitných výsledkov a dobrého pocitu z toho, že zo zodpovedne najatého autora sa stal autor dvorný.


Martin Užák | 26.05.2017