Profesionálny program pre budúcich ghostwriterov

Medzi ghostwritingom na Slovensku a v Spojených štátoch amerických zostáva priepastný rozdiel. Ghostwriting v USA sa dostal tak ďaleko, že sa dá už aj študovať pod akademickou záštitou.

Ghostwriting naďalej zostáva najlepšie utajovanou sférou kreatívneho priemyslu a rozširuje sa prevažne pomaly a nenápadne. Napríklad na Slovensku sa iba nepriamo opiera o jeden nosný zákon, väčšina autorov (najmä novinárov) sa mu venuje iba ojedinele, ich spoločensky známi klienti (herci, politici, športovci) vnímajú túto prácu ako poctu a nie ako službu, za ktorú majú platiť, a ghostwriting v takomto pomenovaní sa neuvádza v žiadnom type živnosti (to isté platí aj pre oveľa populárnejší a rozšírenejší copywriting). Vinou týchto skutočností musí slovenský ghostwriter svojim klientom často bližšie vysvetľovať, ako s ním môžu spolupracovať a čo si obe strany môžu a nemôžu dovoliť, a ešte častejšie o niektorých a ďalších potenciálnych klientov prichádza, pretože slovenská legislatíva nedokáže nazvať veci pravými menami a mnohí ľudia jednoducho nevedia, čo očakávať.

Aký je to rozdiel, keď sa autor pozrie na fungovanie ghostwritingu napríklad v Spojených štátoch amerických, kde je táto sféra kreatívneho priemyslu rozvinutá viac ako kdekoľvek inde na svete.

V USA všetky uvedené problémy z našich končín dlhé roky či desiatky rokov už nie sú aktuálne. Ghostwriting sa tam dostal až tak ďaleko, že v dnešnej dobe ho možno dokonca študovať na univerzite. Umožňuje to jedinečný program pre budúcich ghostwriterov na Kalifornskej štátnej univerzite v meste Long Beach.


(College of Continuing & Professional Education; California State University, Long Beach)


Program Kalifornskej štátnej univerzity pre budúcich ghostwriterov je určený autorom na voľnej nohe, novinárom, spisovateľom a editorom pracujúcim v kreatívnom priemysle. Program sa realizuje ako kurz, ktorý je zameraný na odlíšenie bežnej autorskej činnosti od špecifickej činnosti ghostwritera. Účastníci kurzu sa dozvedajú o výhodách ghostwritingu, transformácii bežného autora na ghostwritera, unikátnych prvkoch ghostwritingu, spôsoboch, ako hľadať, kontaktovať a osloviť klientov, a o vzácnych radách a odporúčaniach.

Program je rozdelený do ôsmich modulov, trvá 33 týždňov, je realizovaný online a výsledkom jeho absolvovania je cenný certifikát s pečaťou Kalifornskej štátnej univerzity. Certifikát je to natoľko cenný, že v USA už existuje niekoľko organizácií, ktoré čakajú na certifikovaných ghostwriterov z tohto programu, berú si ich pod svoje krídla a nechávajú ich pracovať na knihách či rečníckych prejavoch klientov.

Viac informácií o tomto programe, vrátane kontaktných informácií, cenových relácií a obsahu jednotlivých vzdelávacích modulov, nájdete v príslušnej sekcii webovej stránky Kalifornskej štátnej univerzity.

Pre podmienky na Slovensku a vôbec v celej strednej Európe, kde je ghostwriting zatiaľ len v plienkach a etabluje sa pomaly, je to vzácny dôkaz toho, aké silné zázemie pre túto sféru priemyslu možno vytvoriť. 

Martin Užák | 24.05.2017