Zarovnávanie a zalamovanie textu na internete

Dielo, ktoré je krásne zarovnané a zalomené na papieri, nebude vyzerať rovnako aj na internete. Článok vysvetľuje, v čom rozdiely a prečo je na internete vhodné zarovnávať a zalamovať iným štýlom.

Predstavte si, že máte pred sebou vytlačený výsledok svojej literárnej činnosti, napríklad takú veršovanú poviedku, a plánujete ju umiestniť aj na internet. Pozeráte sa, ako je na papieri zarovnaná niekde do bloku a niekde na stred; ako sa na konci riadkov pekne rozdeľujú jej slová; ako sa dobre číta, aj keď má dlhé odseky.

Ako krásne by vyzerala, ak by mala takú istú podobu aj na internete - napadá vás možno.

Takýmto spôsobom v skutočnosti uvažujú mnohí autori, ktorí sa rozhodnú uverejňovať svoje literárne výtvory aj na internete. Pri publikovaní na sieti však treba myslieť na to, že diela tam musia vyzerať trochu inak ako na papieri. Je preto nevyhnutné, aby tomu bolo prispôsobené ich zarovnávanie a zalamovanie.

Ako na to?

Zarovnávanie textu na internete


Text možno zarovnávať štyrmi spôsobmi - do bloku, na stred, od ľavého okraja a od pravého okraja. Na internete je najlepšie zarovnať text od ľavého okraja, pretože internetová stránka je prístupná z rôznych zariadení a prehliadačov a v každom z nich vyzerá tok a celkové usporiadanie textu odlišne.

Pokiaľ by ste tomu neverili, skúste zarovnať text na internete do bloku alebo od pravého okraja, a následne sa naň pozrite v inom prehliadači alebo zariadení, napr. na mobilnom displeji. Môže to byť nemilé prekvapenie.

Podobne to môže dopadnúť i so zarovnaním na stred, napr. v prípade, že verše vo veršovanej poviedke sú príliš dlhé a na mobile presiahnu jeden riadok. Čo vyzerá prehľadne na papieri, to bude na mobile neprehľadné.

Zarovnanie textu od ľavého okraja zabezpečí, že slová sa na internete budú ukladať tak, ako im to umožní displej zariadenia, takže medzi nimi nevzniknú veľké medzery a nebudú preskakovať tam, kam nemajú.
 

Zalamovanie textu na internete


Pri publikovaní na internete treba prihliadať aj na odlišné zalamovanie textu. Hoci vaša nádherná veršovaná poviedka môže byť na papieri dobre čitateľná aj vtedy, keď má nejaký jej odsek aj desať a viac riadkov, na internete tomu bude naopak, pretože grafické znázornenie a prúdenie obrazu je na ňom vnímané odlišne a čítanie z displeja je pre ľudské oči predsa len únavnejšie a náročnejšie ako čítanie z papiera.

Znamená to, že čo je na papieri ešte primerane dlhé, to bude na internete pridlhé a unavujúce, preto to treba skrátiť a rozdeliť na viac odsekov. Platí to najmä v prípade slov a viet, ktoré z nejakého dôvodu vystupujú z deja a zasluhujú si zvýraznenie. V takomto prípade je vhodné napísať ich do samostatného riadku.

Samostatný riadok pre dôležité slovo či vetu sa v súčasnosti osvedčuje napr. v praxi niektorých zahraničných online denníkov. Mnohé z nich si dobre uvedomujú, že prehnané zvýraznenie textu inými spôsobmi (napr. tučným písmom alebo kurzívou) môže byť na internete v konečnom dôsledku na škodu, preto ho používajú iba s mierou a dôležité časti jadra textu zdôrazňujú tak, že ich uvádzajú v samostatnom riadku.

Samozrejmosťou je vynechávanie prázdnych riadkov medzi odsekmi. Čo sa môže zdať na papieri zbytočné, to je na internete vítané až žiadané. Text na displeji musí byť prehľadne oddelený, inak si ho nikto neprečíta.
 

Čím jednoduchšie, tým lepšie


Zarovnávanie a zalamovanie textu je niečo, čo výrazne ovplyvňuje celkový dojem a funkčnosť textu. Na internete to platí dvojnásobne, pretože medzi čítaním z papiera a čítaním z displeja je veľký rozdiel.

Ak sa teda rozhodnete s vašou veršovanou poviedkou alebo iným dielom vstúpiť aj na internet, už pred publikovaním myslite na to, ako asi bude vyzerať na rôznych zariadeniach a v rôznych prehliadačoch.

Najlepšie je zapamätať si, že čím je zarovnávanie a zalamovanie textu na internete jednoduchšie a oslobodenejšie od nadštandardných zásahov, tým lepšie a prirodzenejšie sa váš text bude čítať.

Martin Užák | 30.01.2017