Pravopis je mimoriadne dôležitý už v prvom e-maile

Ak sa človek živí písaním, na pravopis musí klásť veľký dôraz už od prvého kontaktu s klientom - od prvého e-mailu. Príspevok vysvetľuje, prečo je to dôležité a čo sa môže stať, ak sú v e-maile chyby.
 
Treba byť zdvorilý a slušný, zvoliť správny tón a správne oslovenie, predstaviť sa alebo zanechať vhodný pozdrav či poďakovanie, písať stručne a vecne, dbať na prehľadnosť, správne vykať a nerobiť chyby.

O týchto a podobných elementárnych pravidlách sa dočítate prakticky v každom článku venovanom správnemu písaniu e-mailu, neoddeliteľnej to súčasti online komunikácie v obchodnom styku.

V tomto príspevku podobné rady rozpisovať nebudem, chcem však upozorniť na niečo, čo je aj v pisateľskej brandži všedným javom, ako som si to za roky mojej praxe všimol, no mnohí autori tomu nevenujú dostatočnú pozornosť. Mám na mysli pravopis, z môjho pohľadu vôbec najdôležitejšie pravidlo zo všetkých.

Prečo si to myslím? 

Pokiaľ človek pracuje ako editor a ghostwriter a klienti ho kontaktujú preto, aby im pomohol s písaním a korektúrami ich najrôznejších kníh, publikácií, článkov, firemných materiálov alebo rečníckych prejavov, očakávajú od neho, že bude po gramatickej a štylistickej stránke bezchybný. Nejdú do toho s tým, že ich editor sa sem-tam pomýli; že sem-tam urobí nejaký ten preklep a oni prižmúria oko, pretože sa to môže stať každému. Očakávajú, že bude výborný a že ich predstavy vyjadrí tak, ako sa to im samým z rôznych dôvodov nepodarilo.
 
Nemalo by byť žiadnym prekvapením, že klienti to očakávajú už od prvotného kontaktu, tzn. od prvých vzájomných e-mailov. Či už chcú písať alebo editovať knihu, prosiť o odbornú radu, konzultovať nejaký problém, alebo dohadovať detaily spolupráce, všetko to začína e-mailom (prípadne telefonátom, kde, samozrejme, platia rovnaké pravidlá, ale v ústnej rovine). Najmä ak autora a jeho prácu nepoznajú, už prvý e-mail je pre nich začiatočnou indikáciou toho, ako autor píše, ako sa vyjadruje a čo by od neho mohli očakávať. 

Ako by to asi vyzeralo, ak by sa autor predstavil nevydareným e-mailom s gramatickými a štylistickými chybami? Nuž, klienti by si to mohli rozmyslieť ešte skôr, ako by sa k bližšej spolupráci vôbec dostali.

V mojej praxi sa mi už mnohokrát stalo, že som určitý problém konzultoval s najrôznejšími zavedenými odborníkmi z publikačného priemyslu, no po ich prvej e-mailovej správe som zostal zhrozený, pretože ich správa bola plná chýb, čo ma nakoniec odradilo od toho, aby som sa na nich ďalej obracal.
 
Aby to neznelo povýšenecky, i ja sám som už mnohokrát napísal e-mail, v ktorom som až po jeho odoslaní natrafil na nepekné preklepy a hrúbky, pričom niekoľkokrát sa stalo, že klient sa po takomto e-maile viac neozval. Často sa mi to prihodilo vo veľkom zhone, keď som musel odpovedať na desiatky e-mailov denne a až po čase som si všimol, ako zle som mnohé z nich napísal a koľko škody to v konečnom dôsledku mohlo napáchať.

Pokiaľ sa vám klient ozýva preto, aby ste boli bezchybný, no vy urobíte chyby už pri prvom kontakte s ním, nemali by ste sa čudovať tomu, že takýto klient môže byť znechutený a môže pochybovať o vašich schopnostiach, takže sa viac neozve a radšej si nájde niekoho iného, kto si dá záležať už na komunikácii.

Pravopis môže byť pre človeka pracujúceho v publikačnom priemysle alfou a omegou jeho úspešnosti. Nemala by však existovať nejaká konkrétna fáza, kde sa potreba písať správne začína, pretože práve vtedy to prináša peniaze, a kde sa táto potreba naopak končí, pretože k obchodu to nevedie. Pravopis je potrebný konštantne a už v prvom e-maile, pretože je to práve prvý e-mail, čo môže vytvárať mimoriadne dôležitý prvý dojem.

Ak teda profesionálne píšete alebo by ste s tým chceli začať, dajte si záležať na tom, ako budú vyzerať už vaše prvé e-maily, pretože potenciálne úspechy môžu začínať a končiť už v e-mailovej komunikácii.

Martin Užák | 29.01.2017