Prezentácia ghostwritera pomocou vlastnej tvorby

Referencie sú pre ghostwritera dôležité, v oblasti ghostwritingu sú však iba jedným z dvoch spôsobov prezentácie ghostwritera. Druhým spôsobom, ktorý predstavuje tento príspevok, je vlastná tvorba.

Ak ghostwriter nie je nikde uvedený a zaradený, pracuje pod umeleckým menom, ktoré ešte aj často mení (aj to sa stáva), alebo s klientmi uzatvára zmluvu o prísnom mlčaní, referencie na jeho prácu prakticky neexistujú. V takomto prípade musí využívať iné cesty, ako svoje schopnosti prezentovať (nenechajte sa pomýliť - práve tieto cesty patria ku klasickému ghostwritingu, v ktorom je ghostwriter šedou eminenciou).

Prvou možnosťou prezentácie vlastnej tvorby je kniha, ktorú ghostwriter vydal pod svojím menom (inými slovami: jeho vlastná kniha). Pokiaľ chce ghostwriter pracovať na lukratívnych projektoch, nič mu to neuľahčí tak ako jeho vlastná kniha, ktorú vydal z vlastnej iniciatívy a v ktorej ho nijak neobmedzovali iné osoby.

Druhou možnosťou prezentácie vlastnej tvorby ghostwritera sú rôzne publikácie, články, texty a iné diela. Ghostwriter využíva aj písanie článkov do magazínov alebo časopisov, prípadne písanie na internete. Takouto formou prezentácie vlastnej tvorby sa nijak zvlášť nelíši od bežnej prezentácie copywritera, a hoci je to len jedna z viacerých možností, v tvrdej konkurencii na trhu by nemala byť ignorovaná.

S písaním na internete môže vystupovať do popredia akákoľvek vlastná tvorba, ktorú možno v internetových vodách vyhľadať a ktorá môže ghostwriterovi pomáhať pri oslovovaní nových klientov. A keď je to akákoľvek vlastná tvorba alebo forma prezentácie na internete, môže to byť aj prezentácia formou vlastného blogu.

O využití blogu pri prezentácii ghostwritera bude reč v nasledujúcom článku z oblasti ghostwritingu.

Martin Užák | 10.05.2016