Prehľad realizovaných rozhovorov (2011 - 2012)

Bohatá regionálna žurnalistika a zvýšenie popularity organizácie Detroit Red Wings v Česku a na Slovensku mi v rokoch 2011 a 2012 umožnili zrealizovať viacero rozhovorov so zaujímavými osobnosťami.

Prispievanie na blog Hockeytown Blog a písanie pre severoslovenské periodikum Belské noviny mi v posledných dvoch rokoch umožnilo realizovať niekoľko rozhovorov. V nižšie uverejnenom prehľade približujem štyri najvýznamnejšie z nich. Všetky rozhovory spája hlavná oblasť záujmu, ktorou je šport.

Marek Duľa & Oskar Turcsányi... Rozhovor s vrcholnými zástupcami iniciatívy "Spojme sa pre hokej" a autormi petície, ktorá bola spustená 11. mája 2008 a postupne oslovila viac ako 24 tisíc slovenských hokejových fanúšikov. Obsiahle interview bolo zrealizované v apríli 2011, teda krátko pred svetovým šampionátom konaným na Slovensku. Rozhovor je tvorený rozsiahlym úvodníkom a ôsmimi otázkami.

Viktor Kobrtek... Neformálny rozhovor, ktorý sa stal podkladom pre tvorbu rozsiahleho článku uverejneného v Belských novinách (č. 3/2011). Viktor Kobrtek, člen Vysokohorského klubu Malá Fatra, v ňom približuje svoje významné vysokohorské expedície, medzi ktoré radí výstup na Capanna Regina Margherita, najvyššie položenú chatu na svete, ako aj výstup na Zumsteinspitze, štvrtú najvyššiu horu Álp.

Karl Schoenfield... Podobne ako u Kobrteka, aj v tomto prípade ide o nezáväznú a vopred nepripravenú debatu, ktorá sa stala podkladom pre tvorbu obsiahleho článku. Ten približuje "Krvavú stredu", slávnu hokejovú bitku medzi mužstvami Detroit Red Wings a Colorado Avalanche. Na udalosti z 26. marca 1997 spomína Karl Schoenfield, rodák z mestečka Port Huron a dlhoročný priaznivec Red Wings.

Sarah Lindenau... Exkluzívne interview s rešpektovanou americkou novinárkou píšucou na voľnej nohe. Rozhovor bol prioritne určený českým a slovenským priaznivcom hokejového klubu Detroit Red Wings, no po dohode s autorkou bol uverejnený aj v angličtine. Interview bolo zrealizované v septembri 2012 a stretlo sa s veľkým ohlasom. Jeho obsah bol rozoberaný aj vo vysielaní michiganského rádia WMKT.

Martin Užák | 28.12.2012