Prečo sa naučiť písať desiatimi prstami

Profesionálny autor by v dnešnej dobe mal ovládať písanie všetkými desiatimi prstami. Príspevok odhaľuje, v čom spočívajú veľké výhody tejto techniky pri každodennej práci s textom.

Keď som koncom augusta minulého roka poskytoval rozhovor pre Greenie knižnicu, v jednej z prvých odpovedí som mal priblížiť, ako a prečo som začal s písaním, ktoré ma sprevádza dodnes.

Popri výraznom vplyve môjho otca a nečakanom úspechu na celoslovenskej literárnej súťaži mi nedalo nespomenúť strojopis, s ktorým som sa po prvýkrát stretol pri štúdiu na strednej škole.

Strojopis je dnes neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Desaťprstová hmatová metóda, ktorá sa v rámci písania na stroji alebo klávesnici počítača používa, mi už viac ako desať rokov šetrí veľké množstvo času a umožňuje písať viac a viac. Z toho dôvodu som sa rozhodol spropagovať ju aj na týchto stránkach.

Ako si teda osvojiť desaťprstovú hmatovú metódu?

Aby ste pri písaní desiatimi prstami boli čo najprecíznejší a neprodukovali väčšie množstvo chýb, je vhodné, ak sa strojopisu učíte na klasickom písacom stroji, na ktorom sa vyžaduje jednak dôraz pre každý úder a jednak zvýšená obozretnosť, keďže pri písaní na papier nemožno opraviť chyby.

V prípade zaúčania na počítači je vhodné sústrediť sa na samostatné klávesnice s vyvýšenými tlačidlami, na ktorých je možné výraznejšie pocítiť dotyk. Mnohé notebooky totiž používajú pomerne citlivé a ploché klávesnice, na ktorých sa presnosť i rýchlosť písania desiatimi prstami znižuje.

Pokiaľ nemáte to šťastie a s hodinami strojopisu ste sa nestretli na strednej škole, kde sa tento predmet obvykle vyučuje, môžete sa obrátiť na platené kurzy a školenia, alebo sa učiť samostatne s využitím učebníc, internetových sprievodcov a špecializovaných počítačových programov.

Nech už sa strojopisu priúčate na stroji alebo počítači, je nutné rešpektovať, že písanie desaťprstovou hmatovou metódou má svoje presné pravidlá, týkajúce sa ako postupnosti výučby od jednoduchších úkonov k zložitejším, tak aj sprievodných požiadaviek, akými sú základná poloha prstov a zvieranie pravého uhla rúk.

Naučiť sa písať desiatimi prstami bez toho, aby ste na ne pozerali, vyžaduje trpezlivosť a tréning, ktorý si len v rámci výučby pýta každodenné hodiny po dobu niekoľkých mesiacov. Musíte pritom dbať predovšetkým na to, aby ste písali presne a plynule, pretože rýchlosť sa dostaví až po hodnom čase.

Potreba precíznosti, kvantum času a na oko drobné pokroky môžu byť faktormi, ktoré záujem o písanie desiatimi prstami utlmia. Ak to však s písaním myslíte vážne, tieto aspekty by vás nemali odradiť.

Ak budete priebojní a vytrvalí, o niekoľko mesiacov vás čaká odmena v podobe zručnosti, ktorá výrazne zefektívni vašu prácu, poskytne vám citeľnú výhodu a ušetrí nespočetné množstvo drahocenného času.

Martin Užák | 16.04.2014