Porušenie autorského práva v praxi

V októbri 2012 mi napísala jedna vysokoškoláčka, ktorá pátrala po konkrétnom príklade porušenia autorského práva v strednej Európe. Odporučil som jej mne najznámejší prípad, a síce kauzu pána Josefa Milara.

Keďže kauza to bola závažná, rozhodol som sa ju priblížiť aj na tomto blogu. Myslím, že môže byť vhodnou osvetou i varovným prstom pre každého, kto by chcel určitým spôsobom podvádzať.

Začiatok kauzy sa datuje do roku 2007, kedy Josef Milar vydal dielo "Zlatá kniha bájí a pověstí". Krátko na to sa ukázalo, že ide o plagiát tvorený textami Martina Strouhala a ilustráciami Huga Šilberského.

Strouhal a Šilberský boli tou dobou už po smrti. Milar mohol ich diela využiť iba v prípade, že by mal povolenia od ich potomkov (dedičov autorských práv). O tieto povolenia však nežiadal.

Milar pochybil v tom, že do svojho diela preniesol okolo 90 % knihy "Kytice pověstí" od učiteľa Martina Strouhala, a tiež v tom, že kresby, ktoré prebral od akademického maliara Huga Šilberského, domaľoval a podpísal vlastným menom, ako uviedla Klára Židková, redaktorka periodika Brněnský deník.

Keďže Milar sa s dotknutými potomkami Martina Strouhala a Huga Šilberského nedokázal dohodnúť na finančnom odškodnení a stiahnutí diela z predaja, spor skončil pred súdom.

Podľa Radima Havlíka, novinára periodika Prostějovský deník, bol Milar obžalovaný z trestného činu porušovania autorského práva. Obžaloba bola vznesená 29. decembra 2008. Milarova vina bola potvrdená v roku 2009 jednak Okresným súdom v Prostějove a jednak Krajským súdom v Brne.

Milar pôvodne dostal trest odňatia slobody na pol roka. Nakoniec bol povinný zaplatiť 30-tisícovú pokutu a 65-tisícové odškodné. Zvyšných 418 výtlačkov jeho knihy sa dostalo do rúk štátu, ktorý ich následne spálil, ako priblížila Jana Renerová, hovorkyňa Úradu pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových.

Po vynesení konečného rozsudku súdu sa vyjadril aj Milarov advokát Josef Augustin, ktorý pre Brněnský deník uviedol, že právne chyby, ktoré jeho klient urobil, boli dôsledkom neznalosti.

Ako však vieme, neznalosť zákona neospravedlňuje. 

Martin Užák | 16.02.2013