O kopírovaní, nad ktorým možno prižmúriť oči

Praktických príkladov z oblasti autorského práva a autorského zákona nikdy nie je dosť. Tentokrát niečo málo o dobre mienenom kopírovaní, nad ktorým sa za istých okolností dajú prižmúriť oči.

Na jar 2011 ma oslovil známy, študujúci na strednej škole, aby som mu pomohol s umeleckým opisom ulice. Popri niekoľkých tipoch a odporúčaniach sa výsledkom môjho snaženia stal aj vlastný umelecký opis.

Stvorený umelecký opis na tému "Táto ulica mi je známa" som v máji 2011 zverejnil na svojom pôvodnom blogu. Opis sa stretol s kladnými reakciami čitateľov a bol nadpriemerne navštevovaný, pod čo sa podpísala aj skutočnosť, že daná téma sa objavila na písomnej maturite zo slovenského jazyka a literatúry.

Po tom, čo som v apríli 2012 všetky svoje literárne diela presunul na blog Literatúra bez príkras, sa popularita onoho umeleckého opisu znížila. Stopy po jeho niekdajšej obľube sa však zachovali.

V dobách svojej najväčšej popularity bol daný umelecký opis skopírovaný na mnohé blogy a stránky. V jednom prípade sa objavil v osobnej prezentácii istej mladej slečny, ktorá ho vydávala za svoje vlastné dielo a prestala s tým až v momente, keď bola upozornená na to, že týmto konaním porušuje autorský zákon.

Na internete však zostali aj legálne alebo sčasti legálne kópie a citáty, ktoré na rozdiel od tých nelegálnych aspoň poukázali na kopírovanie s dobrým úmyslom.

Jedna z kópií, ktoré možno považovať za tie únosnejšie, sa nachádza na stránke agropodnikanie.sk, venovanej študentom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach. Umelecký opis bol na stránku skopírovaný jej webmasterom v marci 2012 ako predloha pre slohový útvar. Opis bol skopírovaný v úplnej forme, nie je doplnený menom pôvodného autora a ani sprievodným textom webmastera.

Kópiu na onom stredoškolskom webe možno považovať za prijateľnú z toho dôvodu, že pre študentov slúži ako inšpiratívny vzor umeleckého opisu. Opis sa tu vo svojej podstate využíva na vzdelávacie a didaktické účely, čím sa napĺňa výnimka z autorského zákona ohľadom publikovania bez povolenia pôvodného autora.

Samozrejme, pokiaľ by bol človek tvrdohlavý, mohol by sa domáhať doloženia autorských práv, na základe ktorých by k danej kópii muselo byť priradené meno autora a odkaz na originálnu prácu, alebo prípadne by kópia musela byť skrátená do formy primerane dlhého úryvku a doplnená o recenziu toho, kto ju vyhotovil.

V konečnom dôsledku však rozhoduje postoj originálneho autora, ktorý môže brať v úvahu, že pri kopírovaní jeho diela išlo o dobrý úmysel, ktorým sa mal naplniť didaktický účel.

Keď na kópiu môjho umeleckého opisu na danom webe natrafím, pomyselne prižmurujem oči. Z pozície vlastníka autorských práv by som sa síce mohol oháňať tvrdením, že u kópie chýbajú sprievodné informácie o zdroji, no ako človeka, ktorý toto dielo napísal s cieľom pomôcť ďalším študentom ma teší, že daný opis skutočne pomohol a pomáha prakticky dodnes, čím maximálne napĺňa účel, pre ktorý bol napísaný.

Martin Užák | 19.02.2014