Ghostwriting - písanie kníh na objednávku

Písanie na prenájom je v súčasnom publikačnom priemysle čoraz populárnejšie. Príspevok sa venuje základným pojmom v tejto oblasti a zároveň poukazuje na vybrané tipy na cenné informácie o ghostwritingu.

Ghostwriter je profesionálny spisovateľ píšuci knihy, autobiografie, príbehy, reportáže, práce či rôzne prejavy pre iného človeka. Všetok kredit za prinášaný text náleží človeku, ktorý si ghostwritera najme na spracovanie vlastných predstáv. V písaní sa využíva rozprávanie a námet klienta, ktorý neskôr predstavuje dielo ako svoje vlastné.

Ceny týchto služieb sú veľmi variabilné. Ghostwriting je najviac rozšírený v USA, Kanade, Veľkej Británii a Nemecku. Verejnosť však o tejto profesii príliš nevie. Nie je pritom tajomstvom, že pod mnohé svetové bestsellery sú podpísaní autori, ktorí diela vôbec nepísali, ale dali si ich napísať. Je pozoruhodné, že podľa niektorých štúdií je až 40 % všetkých produkovaných kníh napísaných ghostwriterom.

Pokiaľ sa o písaní na objednávku chcete dozvedieť viac, odporúčam naštudovať nasledujúce články. Z postupov, ktoré sa neustále menia, dopĺňajú a vyvíjajú, mi príde zbytočné robiť jeden väčší a ucelenejší artikel. Preto udávam niekoľko adries, kde o problematike hovoria samotní odborníci a ľudia z brandže:

  • U nás priniesla článok o ghostwritingu Tamara Heribanová. Podkladom bol rozhovor s holandským ghostwriterom Ivom van Helsingom. Článok bol svojho času dostupný na adrese emma.pluska.sk.

Martin Užák | 04.10.2009