Čo obnáša vydanie knihy

Príspevok sa venuje problematike vydávania kníh vo vydavateľstve a prostredníctvom vlastného nákladu. Zároveň poukazuje na najlepšie vybrané domáce a zahraničné články na túto tému na internete.

Vydávanie kníh je oproti ich písaniu úplne novým levelom. Dostávajú sa k nemu len tie najlepšie a najpozoruhodnejšie diela, pričom túto činnosť možno zrovnávať s tlačenicou v hudobnom priemysle. Je dokonca pravdepodobné, že vydať dnes hudobný album je o dosť ľahšie ako vydať knihu vo vydavateľstve.

Pokiaľ človek nie je renomovaným autorom, u vydavateľa je naozaj ťažké uspieť. Odmietanie rukopisov je bežné, ani nehovoriac o idealistickom uvažovaní o veľkom, ba vôbec nejakom honorári. Vydavateľstvo si zväčša vyberá iba skutočnú kvalitu, ktorá spĺňa všetky atribúty potrebné pre úspech. Písanie špecializovaných kníh, ktoré nie sú určené na oslovenie veľkej masy ľudí, na výučbu do škôl alebo pripravované na žiadosť konkrétnej inštitúcie, je ešte náročnejšie. Napriek všetkému má autor omnoho viac možností ako v minulosti. Svoju knihu totiž môže vydať aj na vlastné náklady, prípadne elektronickou formou.

Vydávanie na vlastné náklady je slobodnejšou, ale ťažšou a dlhšou cestou. Ak má byť kniha kvalitná, jej dokončenie si vyžaduje veľa trpezlivosti a aktívnej práce. Vydávanie na vlastnú päsť je v prvom rade o dodržaní množstva detailov a tiež o peniazoch. Ak má knižka vyzerať obstojne i po estetickej stránke, potreba peňazí sa výrazne zvyšuje. Stanovený obnos nákladov, ktorý je mimochodom nemalý, môžu výrazne ovplyvniť rôzne luxusnejšie doplnky (napr. šitá väzba, tvrdý kartónový obal, farebnosť ilustrácií).

Rozdiel medzi vydávaním vo vydavateľstve a vydávaním na vlastné náklady je značný. Človek môže samostatne vydať i vyložene zlú knihu - stačí, ak mu nechýbajú túžba a (toľko otrepané) peniaze. Knihy sa dnes dajú vydávať i z vlastného domova alebo vo forme rôznych elektronických súborov. Neznamená to ale, že výsledky týchto tvorení sú vždy slabšie od overených produktov z vydavateľstiev.

Diela vydané vlastnou cestou sa môžu pokojne predávať v obchodoch a kníhkupectvách s riadnym identifikačným číslom (ISBN). Čitateľ, ktorý nedbá na formality z úvodných strán, často ani nespozná rozdiely. Vydávaním na vlastnú päsť sa tiež nemožno vyhnúť žiadnym právam spojeným s distribúciou. Na tieto knihy, podobne ako na elektronické diela či texty na blogoch, sa vzťahujú (minimálne) rovnaké právne normy a predpisy ako na hocaké diela uverejnené pod značkou vydavateľstva. Týka sa to množstva detailov, od ochrany duševného vlastníctva cez obozretnosť pred urážkou cti až po práva na propagáciu fotografií.

Ak sa vás vydávanie kníh týka alebo vás zaujíma, odporúčam naštudovať nasledujúce články. Z postupov, ktoré sa neustále menia, dopĺňajú a vyvíjajú, mi príde zbytočné robiť jeden väčší a ucelenejší artikel. Preto udávam niekoľko adries, kde o problematike hovoria samotní odborníci a ľudia z brandže:
  • writetosellyourbook.com je kvalitná americká stránka o všetkom, čo človek potrebuje vedieť. Stránka ponúka viacero článkov hovoriacich o problematike písania, vydávania a predaja kníh.
  • David Carnoy zo spoločnosti Cnet Reviews ponúka kvalitný článok s 25 radami o tom, ako vydať knihu na vlastné náklady. Artikel rozhodne stojí za prečítanie.
 
Martin Užák | 08.09.2009