Elektronická literatúra dneška

S postupnou modernizáciou informačno-komunikačných technológií začína čoraz viac vystupovať do popredia tzv. elektronická literatúra. Príspevok poukazuje na jej aktuálny stav v SR, ČR i vo svete.

Elektronická literatúra sa v poslednom období stáva dostatočne populárnou a jej vývoj i nenahraditeľnosť naďalej stúpajú. V dnešnom drobnohľade venovanom novinkám sa preto možno zamerať na aktuálnu pozíciu elektronickej literatúry v domácich podmienkach (SR, ČR) i vo svete.

O zvyšovanie popularity e-kníh sa v poslednom období starajú najmä ďalšie a ďalšie elektronické novinky, ktoré dokážu nahrádzať pôvodne využívané analógy či rôzne externé zariadenia (najmä PDA systémy - vreckové počítače) a tým umožňovať čítanie za omnoho prijateľnejších podmienok.

V rámci elektronických noviniek musí byť reč o čítačkách, ktoré pomaly zaplavujú "knižný trh", pre ktorý sú prioritne určené. Ich výhodou je skutočnosť, že človek si môže obľúbenú knihu zakúpiť v elektronickej verzii a uložiť priamo vo vlastnom zariadení. Veľmi vhodne sa tak nahrádza najväčšia nevýhoda čítania na počítači, ktorou je zdraviu škodlivé podsvietenie obrazovky. V rámci čítačiek sú podsvietenia obmedzené a okrem využitia pre oči šetrného e-papiera je pozitívom aj ich veľká energetická nenáročnosť.

Záujem o čítačky stúpa najmä v USA, kde sa v roku 2011 odhadujú tržby z predaja e-kníh až o hodnote 500 miliónov USD. Sám Amazon, najväčšie kníhkupectvo sveta, odhaduje na rok 2012 zisky už o asi 2,5 miliardách USD. Ku všetkému je pravdou, že v doznievajúcom roku 2010 zaznamenala spomínaná spoločnosť niekoľko predajných mesiacov, v ktorých jej e-knihy vyniesli vyššie zisky ako knihy tlačené.

Moderná propagácia e-kníh začína postupne ovládať aj trhy ďalších krajín, čo však v našom prípade vonkoncom neplatí. Čítanie elektronických kníh (či elektronických informácií ako takých) je na Slovensku i v Česku stále dostatočne nepopulárne, čo platí najmä pri porovnávaní so zvyškom sveta.

V domácich podmienkach je i naďalej rozšírené tvrdenie, že ľudia na internete čítajú neradi. Čítať celé knihy na obrazovke počítača sa chce naozaj málokomu; do úvahy je navyše potrebné brať aj zdravotný aspekt. I preto sa náš trh postavil k novinkám elektronickej revolúcie zo začiatku nového tisícročia veľmi odmerane. Ešte ani v roku 2004 nebolo možné v strednej Európe zakúpiť jedinú čítačku, pričom o nákupe elektronických kníh pre jej potreby dokonca ešte ani v končiacom sa roku 2010 nehovorí žiadna legislatíva.

Slovensko a Česko zostávajú v tomto smere aj naďalej medzi rozvojovými krajinami. Niektoré domáce kníhkupectvá a vydavateľstvá síce deklarovali, že s ponukou e-kníh určených pre čítačky začnú na prelome rokov 2010 a 2011, no cena týchto zariadení zostáva vysoká, čo popularite e-kníh a čítačiek nepomáha.

Samozrejme, čítačky sú novinkou, ktorá má na zabehnutie do bežného života človeka ešte dostatok času. Ako sa bude ich popularita rozvíjať u nás, je zatiaľ otázne. Na Slovensku a v Čechách sa nerozšírili ani analógové vstupy pre čítanie elektronických kníh, ktoré boli uverejňované vo fixných formátoch (najmä PDF) dostupných v PC. S výnimkou škôl možno na našom trhu nájsť iba mizivé percento takto čitateľných kníh, ktoré by sa popri čítačkách mali stať ešte aj staromódnymi, a to i bez toho, že by niekedy vôbec prerazili.

Aj keď je celkom zrejmé, že akokoľvek elektronicky postavená literatúra nikdy nenahradí priamy pôžitok z tlačenej knihy, ktorú možno zobrať do rúk, je len otázkou zopár rokov či desaťročí, kedy si elektronické knihy vydobyjú minimálne rovnakú popularitu, aká aj naďalej náleží tlačeným knihám na papieri.

Záverom ešte niekoľko článkov, ktoré hľadia na elektronickú literatúru z rôznych uhlov pohľadu:

  • Všeobecné informácie o elektronických knihách ponúka internetová encyklopédia Wikipedia. Za zmienku stojí najmä stručná a prehľadná časová história ich vývoja.
  • Na ekonomicky zameranej stránke etrend.sk možno nájsť kvalitný článok Kto ovládne biznis s e-knihami, ktorého autorkou je Eva Vozárová. Príspevok rozhodne stojí za prečítanie.
  • Na českom portáli zive.cz je k dispozícii viac ako šesťminútová recenzia na konkrétny druh čítačky. Video, ktorého autorom je Tomáš Holčík, je výbornou ukážkou toho, ako zariadenie funguje.
 
Martin Užák | 02.12.2010