Hockeytown Blog ponúka zárobok dátovým analytikom

Hockeytown Blog, v posledných rokoch jeden z kľúčových projektov v mojom pracovnom portfóliu, pokračuje vo finančnom odmeňovaní autorov kvalitných článkov o pokročilých štatistikách.

Do ľadového hokeja čoraz viac preniká dátová analytika vo forme pokročilých štatistík. Tieto štatistiky prinášajú nový pohľad na výkony tímov alebo ich jednotlivých hráčov a dokážu odhaľovať či predpovedať to, čo voľným okom alebo subjektívnym hodnotením s využitím základných štatistík nie je možné.

Tento moderný, nastupujúci trend zachytil aj Hockeytown Blog, jediný európsky blog o americkom hokejovom klube Detroit Red Wings a jediný blog svojho druhu na slovenskom a českom internete.

(Ruthson Zimmerman via Unsplash)

Hockeytown Blog ponúka slovenským a českým autorom možnosť publikovať kvalitné a jedinečné články za finančnú odmenu. V ostatnom období akceptuje kvalitné a jedinečné články práve o pokročilých (rozšírených) štatistikách od erudovaných autorov v oblasti hokejovej dátovej analytiky.

Hockeytown Blog začal finančne odmeňovať a zverejňovať články o pokročilých štatistikách v júli 2019. Do dnešného dňa touto cestou zverejnil trinásť článkov, z toho dvanásť v slovenskom a jeden v českom jazyku.

Hockeytown Blog bude prijímať jedinečné a kvalitné články o pokročilých štatistikách aj vo vybraných termínoch roka 2021. Podrobnosti nájdete priamo na blogu v sekcii Píšte pre Hockeytown Blog!

Martin Užák | 31.12.2020