Prečo Hockeytown Blog začínal na českej adrese

Hockeytown Blog fungoval prvých osem rokov svojej existencie na českej adrese. Príspevok odhaľuje, prečo tomu tak bolo, čo sa zmenilo a prečo bol blog presťahovaný na novú, už slovenskú adresu.

Hockeytown Blog je jednou z najvýznamnejších častí môjho pracovného portfólia. Vznikol 18. augusta 2009 a až do leta 2017 figuroval na českom serveri Blog.cz. Počas prvých ôsmich rokoch jeho existencie som dostal viacero správ a e-mailov s otázkou, prečo ho vediem práve na českej adrese. Blog bol predsa písaný v slovenskom jazyku, takže na slovenský server by sa hodil omnoho viac. Navyše bol umiestnený na subdoméne českého blogovacieho systému, čo bolo obmedzujúce. Vinou toho sa na ňom zobrazovalo aj niekoľko systémových výrazov v českom jazyku, ktorému najmä mladšia slovenská generácia prestávala rozumieť (tak ako mladšia česká generácia čoraz viac prestáva rozumieť slovenskému jazyku). Týkalo sa to napríklad dátumov zverejnenia článkov, ktoré český blogovací systém automaticky zobrazoval v českom jazyku, takže nie každý Slovák rozumel tomu, čo je to taký "červenec".

Vedenie slovensky písaného blogu na českej adrese malo vplyv aj na skladbu článkov. Týkalo sa to napríklad prepisu ruských mien a priezvisk, ktoré boli za éry na Blog.cz písané v českej transkripcii, hoci zvyšok textu bol slovenský.


Podoba úvodnej stránky blogu Hockeytown Blog na novej adrese (07.12.2017)


Hockeytown Blog bol pri svojom vzniku pôvodne nazvaný inak a nezaoberal sa iba klubom Detroit Red Wings, čo sa zakrátko zmenilo. Mal byť len krátkodobým, dočasným projektom, preto bol založený na (vtedy) najprístupnejšej subdoméne s najjednoduchším blogovacím systémom v strednej Európe. Keď sa začal meniť na dlhodobý projekt, mal sa postupne presunúť na slovenskú adresu s vlastnou doménou, k tomu však došlo až v lete 2017. Aj preto, že blog krátko po svojom vzniku získal silnú pozíciu vo vyhľadávačoch a sympatie desiatok partnerských stránok. Keďže internetové vyhľadávače takéto blogy a stránky pôvodne výrazne preferovali, na zmenu adresy nebol dôvod.

Hockeytown Blog mal vo vyhľadávačoch najsilnejšiu pozíciu v rokoch 2011 a 2012. V tých dobách mal pri vyhľadávaní slovného spojenia "Detroit Red Wings" dokonca vyššiu váhu ako samotná oficiálna stránka Detroit Red Wings. Bol to následok nielen vtedajšej dobrej pozície blogu vo vyhľadávačoch, ale aj veľkej vlny znižovania nezávislosti webových stránok klubov NHL od oficiálnej stránky ligy a ich prispôsobovania sa spoločnej subdoméne NHL.

Články blogu postupom rokov presiahli hranice internetu. Jeho obsah sa začal objavovať v knihách či rozhlase, začal sa využívať aj ako prezentačný nástroj v mojej práci v redakčných službách v pozícii editora a ghostwritera. V tomto biznise platí, že ghostwriter musí z času na čas písať o niečom, čo píše iba pre svoju vlastnú potrebu, aby to mohol prezentovať pred svojimi klientmi ako svoje vlastné portfólio. Niektorí českí, slovenskí a aj zahraniční ghostwriteri (a takmer všetci copywriteri) preto sústavne vyhľadávajú obsah, ktorý si najskôr naštudujú, a následne o ňom napíšu článok, aby mohli disponovať vlastnými prezentačnými materiálmi a rozšíriť si svoje portfólio. Hockeytown Blog a jeho obsah sa v tomto smere stal mojou neoceniteľnou pomôckou, pretože vďaka nemu som nemusel študovať čokoľvek neznáme, mohol som písať iba o jednej a tej istej téme, všetok obsah som mal dostupný na zavedenom mieste a klientom som ho prezentoval aj v inej forme ako na internete, takže nad adresou blogu sa nepozastavovali. Aj preto prestal byť blog dočasným projektom a stal sa kľúčovou časťou môjho pracovného portfólia.

Hockeytown Blog vždy fungoval tak, ako mal, prinášal to, pre čo bol založený, ba dokonca začal prinášať aj oveľa viac, napríklad pravidelné zárobky z predaja reklamy a nových klientov, ktorí vďaka nemu začali so mnou spolupracovať. V roku 2012 bol nominovaný do súťaže o najlepší blog roka na serveri Blog.cz. Ako jediný športový blog sa dostal do Autorského klubu Blog.cz. Tešil sa návštevám z viac ako 140 krajín celého sveta. Vo vyhľadávačoch bol zakorenený viac ako hocaká nová hokejová stránka, ktorú ešte len čakalo lopotné budovanie vlastnej pozície. Jeho pozícia bola natoľko dobrá a silná, že prekážkou nebola ani chýbajúca mobilná verzia.

Internetové vyhľadávače dávali ešte donedávna najväčšiu váhu práve takému obsahu, ktorý sa nemenil, po celý čas zostával na jednej a tej istej adrese a mal významné hodnotenie Page Rank. Tento trend sa zmenil až v niekoľkých posledných rokoch, kedy najmä populárny vyhľadávač Google začal pred hodnotou stránky viac uprednostňovať kvalitu obsahu a začal výrazne dbať na to, či je stránka použiteľná aj na mobilných zariadeniach.

S týmito zmenami prišlo k tomu, čo bolo pôvodne nepotrebné, a Hockeytown Blog sa v lete 2017 presunul na novú adresu, pod blogovací systém Blogger so slovenskou doménou. Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi by to znamenalo návrat na začiatok a dosť možno aj začiatok jeho konca, zmeny spôsobu hodnotenia kvality webstránok nemali na jeho kondíciu žiadny negatívny vplyv a aj na novej adrese sa začal tešiť veľmi dobrej, ak nie ešte lepšej pozícii ako v prvých ôsmich rokoch svojej existencie na českej adrese.

Hockeytown Blog je na novej adrese farebnejší, má plnohodnotnú mobilnú verziu, rýchlo si vybudoval dobrú pozíciu vo vyhľadávačoch a jeho popularita a schopnosť osloviť čitateľov najmä na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram sa ešte výrazne zlepšila. Vďaka tomu, že sa z neho vyprofilovala hlavná časť môjho pracovného portfólia, blog na novej adrese dokonca nezverejňuje už žiadne reklamy a je z neho neziskový projekt, ktorý slúži iba na vzdelávacie účely. Benefity, ktoré Hockeytown Blog vzhľadom na charakter mojej práce prináša, sú dnes natoľko bohaté, že už nie som nútený predávať na ňom reklamu, čo je jedna z jeho nových devíz.

Zhodou viacerých okolností nakoniec pôvodná česká adresa blogu nezostala udržiavaná za každú cenu, prechod pod nový blogovací systém so slovenskou adresou bol bezproblémový, a kondícia blogu, jeho návštevnosť, dostupnosť, dosah, kvalita a nová a inak vnímaná pozícia vo vyhľadávačoch sa ešte zlepšila.


Pozrite si tiež:

Martin Užák | 07.12.2017