Uľahčite si písanie bezplatnými online nástrojmi

V dnešnej rýchlej dobe je nutné, aby si každý autor pomáhal tak, ako sa len dá. Platí to aj pri využívaní pomôcok, ktoré boli kedysi dostupné len na papieri, no dnes sú bežne online.

Slovensko-anglický alebo iný prekladový slovník, synonymický slovník, slovník cudzích slov, slovník slovenského jazyka, pravidlá slovenského pravopisu. Ak sa živíte písaním a máte minimálne po tridsiatke, týmito a podobnými tlačenými pomôckami ste sa už zrejme nalistovali, a možno ich ešte máte po ruke a stále si nimi pomáhate.

Dnes už ručné listovanie a hľadanie nestačí. Aby ste boli rýchlejší, praktickejší a efektívnejší ako vaši konkurenti, tieto a ďalšie pomôcky by ste mali používať v online svete, kde sú dostupné ľahko, rýchlo a zdarma.

V tomto článku v krátkosti predstavujem niekoľko bezplatných internetových nástrojov, ktoré pri písaní používam. Predstavujem iba tie najvšeobecnejšie pomôcky, s ktorými pracujem prakticky každodenne.


(Jared Brashier via Unsplash)


Prekladač Google


Najznámejší prekladový slovník na internete, hoci v podstate je to skôr nástroj na strojový preklad. Ako každý podobný nástroj, aj on je nedokonalý, máva problémy so skloňovaním a štylistikou, alebo nepreloží slová, ktoré nepozná. Pri jeho využívaní by ste mali ako-tak poznať oba jazyky, ktoré prekladáte, ale ako dohľad či pomôcka na kontrolu postačuje. Prekladaný text si môžete aj vypočuť. Nástroj dokáže preložiť aj webovú stránku.

Synonymický slovník


Slovník slov, ktoré znejú inak, ale majú rovnaký alebo blízky význam. Zíde sa vám hlavne vtedy, keď v texte viackrát používate jedno a to isté slovo. Slovník v súčasnosti patrí pod portál Azet.sk (samozrejme, je len jedným z mnohých takýchto slovníkov na internete). Z portálu Azet.sk sa ľahko dostanete aj k prekladovým slovníkom, slovníku cudzích slov či nástroju o slovenskom pravopise.

Slovník cudzích slov


Internetový slovník cudzích slov. Umožňuje orientáciu v cudzích slovách, ktoré do slovenského jazyka neustále prenikajú. Ak by ste v slovníku náhodou nenašli hľadaný cudzí výraz, jednoducho ho zadajte do vyhľadávača a vysvetlenie jeho významu dozaista nájdete na iných adresách.

Skloňovanie cudzích slov


Pokusný nástroj na generovanie vyskloňovaných tvarov slov podľa jednotlivých vzorov. Je súčasťou predtým odkazovaného slovníka cudzích slov. Skloňovanie je automatické, takže nezaručuje bezchybnosť. Podobne ako napríklad u strojového prekladového slovníka, aj pri využívaní tohto nástroja by ste mali mať minimálne základné povedomie o vzoroch, podľa ktorých sa v slovenskom jazyku skloňuje.

Zákony pre ľudí


Slovenské právne predpisy v aktuálnom a úplnom znení. Právnici by takúto webstránku dozaista zavrhli, k základnej orientácii o aktuálnych predpisoch však postačuje. U každého zákona môžete sledovať jeho jednotlivé časové verzie a súvislosti. Pre hlbšie poznanie legislatívy sa už musíte obrátiť na (obvykle) platené komentáre expertov.


Ak ste tieto všeobecné online nástroje doposiaľ nevyužívali, verím, že s ich využívaním začnete, že vám písanie uľahčia a že vám budú pomáhať tak veľmi, ako pomáhajú mne.

Tip: Nástroje (odkazy na webové stránky, na ktorých nástroje nájdete) si môžete uložiť do panela záložiek vo vašom prehliadači. Takto ich budete mať neustále po ruke a otvoríte ich jediným kliknutím.

Martin Užák | 18.08.2017