E-booky a ich čítačky stále nemajú na klasické knihy

Elektronické knihy sú moderné, na tlačené knihy na papieri však stále nemajú a k vyššej popularite im nepomáhajú ani čítačky. Dokazuje to posledná veľká štúdia zo Spojených štátov amerických.
 
Trh je dnes doslova zaplavený rozličnými typmi čítačiek a iných technologických zariadení, ktoré umožňujú čítanie kníh v elektronickej forme na displeji. Neznamená to však, že by e-booky ohrozovali klasické knihy na papieri. Dokazuje to posledná štúdia amerického výskumného centra Pew Research Center vo Washingtone.

 
Čítanie na čítačke elektronických kníh (James Tarbotton via Unsplash)

  
Štúdia odhalila, že počet ľudí čítajúcich elektronické knihy na tabletoch alebo inteligentných telefónoch sa síce zvyšuje, no popularita tlačených kníh tým nijak netrpí. Knihy vytlačené na papieri sú naďalej výrazne populárnejšie ako knihy v digitálnych formátoch, akými sú napríklad elektronické knihy alebo audio knihy.

Štúdia bola založená na telefonickom prieskume, ktorý sa uskutočnil od 7. marca do 4. apríla 2016 na vzorke 1.520 dospelých Američanov. Výsledky sú známe od 1. septembra 2016 a viažu sa k poslednému roku (tzn. k posledným dvanástim mesiacom do obdobia realizácie prieskumu).

Aké sú najdôležitejšie zistenia?

73 % Američanov v prieskume čítalo za posledný rok aspoň jednu knihu. Tento podiel je o 1 % vyšší ako v roku 2015, avšak o 1 % nižší ako v roku 2012. Podiel čitateľov teda zostáva na konštantnej úrovni.

Aspoň jednu tlačenú knihu si za posledný rok prečítalo 65 % Američanov v prieskume. Podiel čitateľov elektronických kníh bol 28 %, podiel respondentov počúvajúcich audio knihy predstavoval 14 %. Tlačené knihy ergo dominovali nad elektronickými viac ako dvojnásobne, pričom audio knihy prevýšili viac ako štvornásobne.

38 % respondentov prieskumu čítalo za posledný rok iba tlačené knihy. Respondentov, ktorí v danom období čítali tlačené i elektronické knihy, bolo 28 %. Iba 6 % oslovených čítalo výhradne elektronické knihy.

E-booky boli v sledovanom období mierne populárnejšie u žien. Z hľadiska vekovej skupiny boli najvyužívanejšie medzi čitateľmi vo veku od 18 do 29 rokov. Čítali ich predovšetkým ľudia s vysokoškolským vzdelaním a s ročným príjmom do domácnosti v hodnote 75 a viac tisíc amerických dolárov (tzn. bohatší Američania).

V priebehu rokov 2011 až 2016 sa výrazne zvýšil podiel čitateľov, ktorí čítali elektronické knihy na svojich tabletoch a smartfónoch. Používanie tabletov na čítanie elektronických kníh v priebehu tejto časovej periódy sa zvýšilo takmer štvornásobne (zo 4 na 15 %) a v prípade smartfónov takmer trojnásobne (z 5 na 13 %). U notebookov a počítačov sa zistilo zvýšenie zo 7 na 11 % a u čítačiek elektronických kníh zo 7 na 8 %.

Tablety a smartfóny sú teda najpoužívanejšími súčasnými zariadeniami na čítanie e-bookov, pritom ešte v roku 2011 sa o prednú pozíciu delili čítačky elektronických kníh a stolné počítače alebo notebooky. Prekvapením je, že v priebehu päťročného obdobia boli z hľadiska zariadení najmenej populárne čítačky elektronických kníh.

Ďalšie výsledky tejto štúdie nájdete na stránkach výskumného centra Pew Research Center v článku, ktorý spracoval výskumník Andrew Perrin. Výsledky sú doplnené aj sprievodným komentárom, podrobnosťami o zvolenej metodike a analýzou poukazujúcou na ďalšie najnovšie trendy a preferencie americkej čitateľskej obce.

Za najdôležitejšie zistenie štúdie z pohľadu porovnania elektronických kníh s knihami tlačenými možno považovať fakt, že e-booky sa svojim papierovým konkurentom v otázke popularity dlhodobo nijak zvlášť nepribližujú. Je tiež veľmi zaujímavé, že keď už sa ľudia rozhodnú čítať elektronickú knihu, využívajú pri tom skôr iné zariadenia ako čítačky, ktoré boli na čítanie kníh v elektronickom formáte vyvinuté.

Čo bude s týmto vývojom ďalej, to je nateraz záhadou. Zdá sa však, že minimálne čítačky elektronických kníh majú svoj vrchol za sebou a nestanú sa takým prevratným zariadením, ako sa možno čakalo.

Martin Užák | 21.12.2016