Rukopis možno poobracať z viacerých strán

Rukopis vášho diela možno poobracať z viacerých strán. Ako to ale urobiť, aby ste odhalili prípadné nedostatky a pasáže, v ktorých by sa vaše dielo malo byť lepšie? Tento príspevok odhaľuje, ako na to.

Treba písať pravidelne, popri tom treba veľa škrtať, potom to treba na čas odložiť do šuplíka a ak sa to aj neskôr bude javiť ako súce, potom treba vykonať posledné úpravy a následne to ukázať svetu.

Takéto a podobné elementárne rady o nakladaní s rukopisom literárneho diela zvyknú byť obvyklou rétorikou vydavateľov a literárnych odborníkov a obvyklým obsahom literárne orientovaných stránok.

Úspešným však nie je ten, ktorý len musí, ale ten, ktorý urobí aj niečo navyše.

Pokiaľ sa nad svojím rukopisom zamyslíte, zistíte, že ho môžete poobracať z mnohých strán. Táto analýza môže byť realizovaná napr. úprimným odpovedaním na sčasti prívetivé a sčasti ostré otázky, ktoré môžu poodhaliť chybičky krásy a poukázať na pasáže a oblasti, ktoré by ste mohli vylepšiť, ba i pozmeniť.

O odpovede môžete požiadať napr. posudzovateľov vášho diela.

No a otázky, na ktoré chcete poznať odpoveď, môžu byť skonštruované trebárs takto:

 • Čítalo sa vám dobre, alebo ste natrafili na slabšiu, ba až otravnú pasáž, ktorú ste čítali neradi?
 • Natrafili ste na vierohodný opis a dej, alebo len na povrchný opis istého stavu a udalosti?
 • Sú jednotlivé pasáže alebo kapitoly diela napísané zrozumiteľne, alebo komplikovane?
 • Čítali ste len originálne pasáže, alebo aj také pasáže, ktoré už predostrel a napísal niekto iný?
 • Sú jednotlivé stavy a udalosti priblížené primerane, alebo sú veľmi strohé / zbytočne obšírne?
 • Prijali ste nové poznatky za svoje, alebo na vás aj po prečítaní diela pôsobia ako cudzie?
 • Našli ste vítané a hodnotné poznatky, alebo poznatky, ktoré na vás pôsobia nežiaduco?
 • Vnímate kultúrne pozadie diela ako reflexiu vašej kultúry, alebo skôr ako novotu a exotiku?
 • Bolo vaše prirodzené prostredie vystihnuté vhodne, alebo nevhodne, prípadne až chybne?
 • Mali ste možnosť použiť vlastný rozum, alebo na vás dielo pôsobilo poučujúcim dojmom?
 • Odhalili ste v kritických pasážach vierohodné fakty, alebo povery a nedôvodné predsudky?
 • Je rozsah diela primeraný, alebo sa vám dielo zdá neprimerane krátke / neprimerane dlhé?
 
Martin Užák | 16.11.2013