O dokončovaní vlastného nákladu je lepšie pomlčať

Každý sa rád pochváli tým, že práve dokončuje svoju vlastnú knihu, ktorú sa chystá vydať vlastným nákladom. Niekedy však môže byť lepšie, ak autor o dokončovaní svojej knihy radšej pomlčí.

Mnoho dnešných autorov sa nedostáva k publikovaniu prostredníctvom vydavateľstva a miesto vydania pod záštitou profesionálnej inštitúcie vydáva svoju knihu formou vlastného nákladu.

Vydanie vlastným nákladom znamená, že autor je v mnohých smeroch slobodný. Autor ovláda svoj čas i predstavu o finálnej podobe knihy, určuje výšku nákladu a cenu, alebo sa oslobodzuje od podpisu licenčnej zmluvy, pod ktorej ťarchou by musel pri propagovaní svojej knihy robiť ústupky. Samozrejme, autor na druhú stranu celý špás spojený s vydaním knihy platí, pretože to je podstatou vlastného nákladu.

Za vydaním vlastným nákladom sa môžu skrývať aj rôzne ďalšie dôvody. Takto vydaná kniha nemusí mať potenciál osloviť masy ľudí, môže byť určená úzkemu súboru čitateľov, jej vydanie môže byť ekonomicky náročnejšie, kniha môže pojednávať o kontroverznej téme, alebo nemusí byť originálna a kvalitná.

Zo všetkých týchto a ďalších dôvodov môže hrať svoju rolu ešte jeden špecifický dôvod, pre ktorý mnohí autori volia jednoduchšiu cestu a svoje dielo prinášajú bez pomoci vydavateľstva:

Ich kniha je svojpomocne vydaná preto, aby si mohli povedať, že knihu vydali.

Túžba vydať vlastnú knihu dnes sprevádza mnoho ľudí. Mnohí z nich o tom radi hovoria a píšu na svojich osobných stránkach, a často pritom tvrdia, že ich kniha je už prakticky hotová, no potrebuje ešte posledné úpravy. Takýmto autorom sa však môže stať, že svoju knihu nakoniec nikdy nevydajú.

Ak autor svoju knihu vydáva za asistencie vydavateľstva, o propagáciu jej vydania sa starať nemusí, pretože to zaň urobí práve vydavateľstvo, ktoré touto spoluprácou zároveň naznačuje, že kniha má reálnu šancu obstáť. Pokiaľ ale autor vydáva na vlastnú päsť, nikto takto povolaný a trhovo zbehlý mu s propagáciou nepomôže. Vydanie vlastným nákladom totiž znamená aj to, že autor ho v mnohých smeroch musí zvládnuť sám a popri tom musí ešte opatrne komunikovať s čitateľmi, aby zistil, či by o jeho knihu vôbec stáli.

Pokiaľ takto postupujúci autor dodrží, čo jedného dňa sľúbil, a svoju knihu skutočne vydá, základňu svojich čitateľov si môže upevniť, ba aj rozšíriť. Pokiaľ sa mu to však z rôznych dôvodov nepodarí a všetky jeho sľuby vyjdú nazmar, môže prísť aj o tých najvernejších priaznivcov, ktorí na jeho dielo úpenlivo čakali.

Rada na záver je preto jednoduchá:

Pokiaľ sa autor zaoberá myšlienkou vydania svojej knihy vlastným nákladom, najlepšie urobí, keď o jej dokončovaní pomlčí a keď o nej začne verejne hovoriť alebo písať až vtedy, keď ju bude držať v rukách a jej vydanie bude za ním. Nesplnené sľuby by ho predsa mohli dobehnúť a raz by mohol trpko oľutovať, že o svojej pripravovanej knihe toho veľa povedal a popísal, no nakoniec ju nikdy nevydal.

Za hroziace zunovanie nabudených čitateľov to predsa nestojí.

Martin Užák | 19.07.2014