Niekoľko fotografií z knihy o naOZZaY I.

V elektronickej knihe o nitrianskom Rock Clube naOZZaY možno natrafiť na celú fúru fotografií klubu samotného či jeho návštevníkov. V tomto príspevku nájdete prvú desiatku vybraných fotografií.

Neodmysliteľnou súčasťou voľne dostupného elektronického diela o nitrianskom Rock Clube naOZZaY je viac ako 300 fotografií, ktoré zobrazujú ako klub samotný, tak aj jeho vybraných návštevníkov.

Podobne ako všetky ostatné knižné kresby, náčrty a podobizne, aj fotografie boli v pôvodnej verzii tohto diela zobrazené v plnofarebnej podobe, no po reedícii zo 16. augusta 2011 získali čiernobiely ráz.

Fotografie boli autorom venované s láskavým dovolením samotného Rock Clubu alebo jednotlivých osôb, ktoré zobrazujú. Dielo, ktorého sú súčasťou, možno poľahky stiahnuť z internetu vo formáte PDF.


Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák

Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák

Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák

Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák

Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák

Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák

Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák

Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák

Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák

Rock Club očami štamgastov, Rock Club naOZZaY, fotografie, kniha o naOZZaY, Ján Mihál, Martin Užák


Martin Užák | 20.07.2013