Čo robiť, keď vás niekto kopíruje

Vytvorili ste nejaké umelecké dielo (knihu, článok, fotografiu, kresbu, hudobnú skladbu, video a pod.), ktoré je zneužívané (ilegálne umiestnené / šírené) na internete? Pokiaľ áno, tento článok je určený práve vám.

Vaše umelecké výtvory sú chránené autorskými právami. Tieto práva vznikajú v okamihu, keď vaše dielo možno vnímať zmyslami, a to bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel a formu vyjadrenia.

Ako autor umeleckého diela máte možnosť rozhodnúť, či váš výtvor bude šíriteľný voľne. Pokiaľ svoje dielo jasne neoznačíte ako voľne šíriteľné, jeho rozširovanie je v zásade možné iba s vaším súhlasom.

Autorské práva, ktoré na vaše umelecké dielo vlastníte, sa nedajú predať ani postúpiť na ďalšiu osobu. Autorské práva na vytvorené dielo vám patria až do vašej smrti a neskôr náležia vašim dedičom. Nutnosť pýtať si povolenie na rozširovanie vášho umeleckého diela prestáva existovať až 70 rokov po vašej smrti.

Rozširovanie vášho diela bez vášho súhlasu je možné iba na vzdelávacie, vedecké a mediálne účely. Vaše dielo však musí byť rozširované v primeranom rozsahu a doplnené o vaše meno a zväčša aj o názov diela.

Pokiaľ je vaše dielo rozširované za iných ako uvedených podmienok (s výnimkou osobitných podmienok zo zmlúv s vašimi zástupcami - napr. vydavateľstvom či agentúrou), je rozširované ilegálne - je zneužívané.

V boji proti zneužitiu vášho umeleckého diela na internete máte tri možnosti. Môžete sa ozvať človeku, ktorý vám dielo ukradol; zriaďovateľovi stránky, na ktorej je dielo uverejnené; alebo polícii.

Prvý prípad býva tou jednoduchšou cestou, keďže zlodeja môžete upozorniť napr. komentárom na jeho stránke (blogu). Väčšiu istotu, že s nelegálnym preberaním obsahu prestane, však získate kontaktovaním zriaďovateľa (webmastera) stránky. Zriaďovateľ sa navyše zvykne ospravedlniť a neposlušného užívateľa potrestať, a to nielen samozrejmým zmazaním príspevku, ale často aj úplným zmazaním jeho stránky.

V krajnom prípade máte k dispozícii políciu. Podaním trestného oznámenia na neznámeho páchateľa na Oddelení počítačovej kriminality policajného zboru SR (ČR) môžete vytrestať zlodeja i zriaďovateľa stránky. Od človeka, ktorý vám dielo ukradol, môžete žiadať odškodné (renomovaní autori dokážu vysúdiť aj tisíce €). Zriaďovateľa stránky môžete nahlásiť ministerstvu vnútra, pretože svojou nečinnosťou podporuje počítačovú kriminalitu a je to on, kto nesie primárnu zodpovednosť za porušenie zákona.

Pri hájení práv chrániacich vaše umelecké dielo je možné, že sa stretnete s prekvapením či nevedomosťou osôb, ktoré vás kopírovali. Ak sa tak stane, môžete im pripomenúť, že nevedomosť neospravedlňuje.

Hájenie autorských práv nemá len pomáhať poškodeným autorom, ale tiež poúčať previnilé osoby o tom, že nepodložené rozširovanie diel v akejkoľvek forme je porušovaním autorského zákona.

Martin Užák | 15.06.2013