Anabáza v Belských novinách je na konci

V rokoch 2011 až 2012 som sa venoval regionálnej žurnalistike, pričom najčastejšie som písal pre Belské noviny. Tento príspevok, ktorý pochádza z 15. mája 2012, písanie pre Belské noviny rekapituluje.
V posledných dňoch som sa pre zaneprázdnenosť a nedostatok voľného času rozhodol definitívne ukončiť pôsobenie v redakcii Belských novín, periodika, ktoré vychádza trikrát do roka v severoslovenskej obci Belá, ležiacej v Žilinskom kraji. Belské noviny počas tejto viac ako ročnej anabázy priniesli štyri čísla, no taktiež významne zmenili svoju dlhoročnú tvár, keď sa miesto politického stali skôr spoločenským plátkom, ktorý z času na čas dokázal priniesť aj obsah celoslovenského významu.

Belské noviny sú dnes periodickou tlačou vystupujúcou pod evidenčným číslom EV 3236/09, ktoré vychádza z príslušných stanov a zákonov kontrolovaných sekciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Svoju novodobú tvár začali nadobúdať začiatkom roka 2011, kedy v spomínanej obci došlo k významným zmenám v jej vedení. Plátok vychádzal v apríli, júli a decembri daného roka, pričom po vypredaní výtlačkov bol umiestňovaný na oficiálne webové stránky obce, a to v plnofarebnej podobe.

Rázna premena periodika, ktoré vychádza prakticky už od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, sa netýkala iba spomínaného rozsiahlejšieho priestoru pre spoločenský život obce. Výsadou plátku sa okamžite stala aj aktívna spolupráca so širokou verejnosťou. Na každom čísle Belských novín s redakciou spolupracovala štvorica osôb, pričom pod všetky doteraz prinesené novodobé vydania sa podpísalo celkom 48 ľudí pracujúcich v rôznych oblastiach. Rozhodnutie osloviť verejnosť teda bolo mimoriadne úspešné.

Poznávacou značkou novej éry novín sa stal aj priestor určený pre zaujímavosti, ktoré svojím významnom a tiež oprostením od miestneho alebo regionálneho poňatia nabrali celoslovenský cveng. Plátok tým pádom neponúkal informácie len pre obyvateľov alebo rodákov obce, ale aj novinky, ktoré boli známe celému Slovensku. Či už to boli rôzne politické návštevy, celoštátne úspechy študentov a športovcov, alebo všakovaké charitatívne akcie, všetky tieto podujatia urobili z Belských novín viac ako obecnú tlač.

Keď sa človek obzerá späť a pátra po obsahu širšieho významu, poľahky ho nájde v každom vydaní.

Titulkom čísla 1/2011 je zaujímavá návšteva afrických futbalistov MŠK Žilina v miestnej spojenej škole i na pôde športového klubu. V rámci čísla 2/2011 možno vyzdvihnúť celoslovenský zraz motorkárov, z ktorého sa stala veľká tradícia. Za hedlajn čísla 3/2011 možno považovať charitatívny zber obnoseného šatstva pod záštitou neziskovej organizácie Dobrý anjel, ako aj zisk titulu najlepšieho kempu na Slovensku.

Za vrcholný obsah novodobých Belských novín možno pasovať článok, ktorý vyšiel v dosiaľ poslednom čísle 2/2012. Jeho náplňou je zhrnutie vianočnej zbierky Dobrej noviny, ktorá je akciou presahujúcou nielen územie Slovenska, ale i samotnej Európy. Artikel vyzdvihuje ochotu slovenských občanov z 26. decembra 2011, kedy sa prostredníctvom zbierky určenej pre Južný Sudán - čo je jeden z najnovších, no zároveň najchudobnejších štátov sveta - podarilo vyzbierať nádherných 908.150,13 €.

Martin Užák | 15.05.2012