Ako získavať referencie v oblasti ghostwritingu

Referencie sú dôležité v každej oblasti, publikačný priemysel nevynímajúc. Ako je to však s referenciami vo veľmi špecifickej oblasti publikačnému priemyslu - v ghostwritingu? Tento príspevok to odhaľuje.

Neodmysliteľnou súčasťou práce ghostwritera je každodenná komunikácia so súčasnými i potenciálnymi klientmi. V tejto komunikácii, hlavne v jej začiatkoch, môže byť pre ghostwritera rozhodujúce, či klienta dokáže presvedčiť, že práve on je tým správnym človekom, ktorý má dostať prednosť pred inými.

Má to ale jeden háčik.

Ghostwriting je služba pre iné osoby. Výsledkom tejto služby sú väčšinou výtvory, na ktorých sa meno ghostwritera (spisovateľa na prenájom) nikdy neobjaví, pretože práve o to v ghostwritingu ide v prvom rade.

Ako potom ghostwriter získava referencie?

Ghostwritera s verejne pretriasanými referenciami dnes prakticky nenájdete, pretože žiadny klient nevyužíva služby ghostwritera preto, aby neskôr pred svetom hlásal, že svoju skvostnú knihu, ktorá mu zmenila život, posunula ho v kariére a získala mu slávu, nepísal on sám, ale písal ju iný človek - ghostwriter. Rovnako tak nenájdete ghostwritera, ktorý by ukazoval na cudzieho človeka a hlásal, že jeho knihu v skutočnosti písal on. Niečo také by pre ghostwritera mohlo skončiť žalobou a súdom, a tým pádom aj koncom kariéry.

Ak už existujú nejaké referencie, sú to najskôr referencie, ktoré si klienti (fyzické osoby alebo firmy najrôznejšieho druhu) vymieňajú medzi sebou a pred verejnosťou ich obvykle taja. To znamená, že ghostwriter získava nového klienta vďaka tichému odporučeniu iného klienta, s ktorým už v minulosti pracoval.

Podobne to funguje aj v tzv. redakčných službách, kde sa o referencie starajú vydavateľstvá. Ak ghostwritera hľadá vydavateľstvo, obvykle sa obracia na osoby, ktoré preň vykonávajú alebo vykonávali redakčné služby. To znamená, že ghostwriter získava nového klienta vďaka referenciám získaným vo vydavateľskej sieti.

Dobrou referenciou je i to, ak je ghostwriter uvedený na prebale knihy ako spoluautor alebo editor. Je to prakticky tá najlepšia celospoločenská referencia, akú ghostwriter môže získať, pretože na rozdiel od iných je verejná. To znamená, že ghostwriter získava nového klienta vďaka svojmu menu na knihe iného klienta.

V ostatnej dobe sa medzi možnosťami na získanie referencií začali objavovať aj organizácie zastrešujúce ghostwriterov a iné osoby z publikačného priemyslu. Zatiaľ ale fungujú veľmi podobne ako u redakčných služieb, čo znamená, že sa točia v jednom kruhu, takže pri snahe o oslovenie neutrálneho klienta môžu strácať efekt.

Vo všetkých týchto možnostiach na získanie odporúčaní musí byť zakotvené jedno z hlavných pravidiel ghostwritingu, ktoré hovorí o tom, že ghostwriter je spoľahlivý a dobre odvedie svoju prácu.

Hoci sú referencie pre ghostwritera dôležité, v tejto oblasti sú iba jedným z dvoch spôsobov prezentácie ghostwritera. O tom, ktorý je ten druhý spôsob, bude reč v ďalšom článku s menovkou Ghostwriting.

Martin Užák | 15.04.2016