Ak je autor seriózny, PR článok nemusí biť do očí

Zverejňovanie PR článkov môže predstavovať určitý hazard, ak ale človek dbá na niekoľko jednoduchých zásad, PR články môže zverejňovať bez toho, že by mu z určitých uhlov pohľadu škodili.

Zverejnenie PR článku môže byť určitým hazardom z rôznych dôvodov. Napr. preto, že autori publikujúci PR články riskujú stratu toho najcennejšieho, čo majú, a síce dôveru svojich čitateľov. Taktiež platí, že v dnešnej reklamou ovplyvnenej dobe si človek často nemusí uvedomiť, že pod zdanlivo obyčajným článkom číta PR článok.

A práve na tieto dva aspekty z uvedeného článku by som sa chcel v krátkosti zamerať. Oba sú síce pravdivé, no oba možno do istej miery prepojiť tak, že bloger z nich v konečnom dôsledku beztak vyjde ako víťaz, ktorý zverejnením PR článku nebude hazardovať s dôverou vlastných čitateľov, a ktorý nebude musieť obsah PR článku systematicky prispôsobovať tak, aby na oko pôsobil ako bežný článok.

Ako niečoho takého možno dosiahnuť?

Ničím iným, než serióznosťou vlastného obsahu a bedlivým výberom PR článku.

Ak býva reč o hazarde s dôverou vlastných čitateľov, je zjavné, že obsah PR článku sa zásadne líši od obsahu, ktorý bloger bežne zverejňuje. Blogeri si často kazia renomé tým, že na vlastnom blogu zverejnia okatý PR článok, ktorý vôbec nesúvisí so zameraním ich blogu; ktorý je písaný iným štýlom, než aký obvykle používajú; alebo ktorý vedie k obsahu, o akom sa nikdy predtým nezmienili. V neposlednom rade existuje aj badateľný rozdiel v usporiadaní alebo štýle medzi ich obvyklým článkom a PR článkom, ktorý na svojom blogu zverejnia.

Tento hazard nastáva napr. vtedy, keď je bloger pisateľsky slabší a zrazu na blogu zverejní kvalitne štruktúrovaný PR článok, alebo naopak keď je bloger dobrým pisateľom, no na blogu zverejní očividne nekvalitný PR článok. V iných prípadoch ide o bežne obsiahly a kvalitný obsah blogu, do ktorého sa z ničoho nič vrúti krátky a naivný PR článok s množstvom odkazov na iné stránky, čo na blogu nebýva zvykom.

Blogeri často zabúdajú, že pre PR články musia mať vytvorené isté podmienky, a že medzi jednotlivými ponukami si musia vyberať a nezverejňovať každý článok, ktorý im niekto navrhne alebo ktorý si vyberú.

Kvalitné podmienky pre PR články sú dané napr. serióznosťou vlastného obsahu. Bloger by sa mal venovať jednej a tej istej téme, mal by písať zodpovedne, a z jeho prejavu by mal plynúť istý štandard, ktorý sa neotrasie ani pod lákavou ponukou na zverejnenie PR článku. Keď potom takáto ponuka príde, bloger má možnosť zamyslieť sa nad tým, čomu sa na svojom blogu venuje a ako sa na ňom prezentuje, a až podľa svojich vlastných charakteristík či nárokov si môže vyberať, ktorý PR článok zverejní a ktorému sa otočí chrbtom.

Aby som poukázal aj na praktický príklad, spomeniem zaužívanú prax jedného môjho známeho, ktorý na svojom osobnom webe zverejňuje seriózny literárny a žurnalistický obsah z vlastnej profesijnej praxe (menovať ani odkazovať ho nebudem, pretože to nie je potrebné ani účelné). Serióznosť jeho obsahu je daná dôsledným citovaním cudzích textov s odkazovaním na rozličné weby najmä žurnalistického charakteru, uvádzaním zdrojov fotografií, ale aj takým nenápadným detailom, akým je sústavné písanie v jednej a tej istej osobe. Pri takomto serióznom poňatí sa na jeho blogu objavujú aj PR články, ktorých je síce menej, ale sú v nich cítiť rovnaké črty, ktoré sú príznačné pre samotnú stránku. Tieto PR články sú náročnejšie a špecializovanejšie, podľa jeho zistení ale nemajú žiaden vplyv na vytváranie prípadnej nedôvery čitateľov, pretože sú na podobnej vysokej úrovni, aká je príznačná pre celú stránku, do ktorej plynulo zapadajú. Známy sa preto nemusí zaoberať ani tým, aby tieto články systematicky prispôsoboval. To totiž robí už pri ich bedlivom výbere - pri svojom vlastnom rozhodovaní.

Ak ste skrátka seriózny, vyberiete si iba seriózny PR článok, a ak ste seriózny, na PR článok budete mať nesmierne vysoké požiadavky. A i keď sa to možno javí ako nemožné, takéto PR články skutočne existujú. PR článkom totiž nie je iba text vedúci k určitému produktu, ako tomu mylne veria mnohí blogeri alebo ich sklamaní čitatelia. PR článkom môže byť aj text doplnený odkazom na konkrétny web, ktorý nič nepredáva, alebo tiež text, ktorý má za úlohu iba podporovať pozíciu odkazovaného webu vo vyhľadávačoch.

Rada na záver je preto jednoduchá:

Keď budete trvať na tom, že PR článok musí v rôznych ohľadoch "zapasovať" do štýlu vášho webu, v konečnom dôsledku zistíte, že drvivá väčšina ponúk na zverejnenie PR článku je len nešťastným obsahom, ktorý by vám mohol uškodiť a ktorým by ste mohli stratiť dôveru svojich čitateľov. Pri takomto poňatí sa síce dostanete do bodu, že PR článok sa vám zapáči iba výnimočne a z množstva ponúk si vyberiete iba veľmi ojedinele. Keď však ten vhodný PR článok nájdete, budete ho môcť na svojom blogu uverejniť bez toho, aby ste museli premýšľať nad tým, či vám jeho vydanie náhodou neuškodí, alebo či PR článok nebude biť do očí ako obsah, ktorý na váš blog očividne nepatrí.

Ak ste seriózny, chcete si udržať svoj štýl a sponzora napr. aj oslovíte tým, že jeho PR článok zverejníte iba vtedy, ak ho prerobí alebo napíše lepšie, nemusíte sa vydávania PR článkov a hroziacej straty dôvery obávať.

Je ale potrebné počítať s tým, že PR článkov, ktoré takto zverejníte, bude veľmi málo.

Martin Užák | 12.02.2015