Služby a možnosti spolupráce


Uvažujete nad vydaním vlastnej knihy? Potrebujete premietnuť svoje myšlienky a nápady do knižnej podoby? Premietnuť svoje sny do reality? Upraviť a vylepšiť svoje rukopisy, texty a články? Vykonať korektúry, zvýšiť predajnosť svojich slov? Potrebujete poradiť, ako osloviť cieľovú skupinu čitateľov? A chcete to všetko urobiť na profesionálnej úrovni a diskrétne, aby Vám boli ponechané všetky práva na dielo, aby sa nič nezmenilo na Vašom statuse hlavného alebo jediného autora diela, a aby ste za svoje dielo dostali všetok kredit?

Potom ste tu správne!

Som Martin Užák a ponúkam Vám svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti redakčných služieb.


Na čom pracujem:

 • knihy, publikácie, autobiografie, memoáre, rukopisy
 • manuály, príručky, brožúry, katalógy, výročné správy
 • reportáže, časopisecké články, online články, blogy
 • rečnícke prejavy, exkluzívne rozhovory


Akým činnostiam sa venujem:

 • organizácia, reorganizácia, formátovanie, editovanie a korigovanie diela
 • načrtnutie, organizácia tvorby a usmerňovanie procesu tvorby diela
 • umelecké, tvorivé, technické a pragmatické písanie, AP štýl
 • ghostwriting, copyediting, copy-typing, copywriting, žurnalistika
 • písanie predajným jazykom, písanie jazykom cieľovej skupiny čitateľov
 • overovanie, dokazovanie a dokladovanie informácií
 • recenzovanie, rešeršovanie, dopytovanie, transkripcia, výklad
 • word-of-mouth, guerilla a buzz marketing, marketing na sociálnych sieťach
 • konzultácie, rozhovory, online a offline poradenstvo


S kým spolupracujem:

 • vydavateľstvá, vydavateľské siete
 • televízie, časopisy, webmagazíny, agentúry
 • zdravotnícke, advokátske a patentové kancelárie
 • mimovládne, neziskové a komunitné organizácie
 • kultúrne, politické a športové organizácie
 • ústavy, súkromné i verejné podniky
 • lekári, právnici, politici, športovci, podnikatelia
 • iné právnické osoby, fyzické osoby


Ako so mnou môžete spolupracovať:

 • zmluva o dielo
 • príkazná zmluva
 • licenčná zmluva


Máte záujem? Chcete vedieť viac? Kontaktujte ma!