Kresťansky ladená úvaha na tému dobro

Inšpirujte sa pri písaní úvahy na tému dobro, kde dobro je vnímané prostredníctvom lásky a kresťanského boha. Úvaha bola určená špecifickému cieľovému klientovi - rímskokatolíckemu kňazovi.


(Kamil Szumotalski via Unsplash)


Čo je to dobro?

Je to niečo, čo nás teší a uspokojuje, čo vyjadruje naše túžby a ich naplnenie, čo je dokonalé? Je to pocit blaha? Opak zla? Niečo, čo je pokladané za mravné a správne?

Dobro má mnoho podôb a každý si ho môže vysvetľovať po svojom, ale pre mňa je dobrom láska a Boh. Láska k blížnemu a láska k Bohu. Pretože Boh je láska.

Aj antický filozof Plótinos raz povedal, že dobro je Boh. Preto si myslím, že Boh je hlavným synonymom dobra.

Boh ma učí milovať a konať dobro. Učí ma, že je dobrý vždy a za každých okolností.

Je dobrý vo dne i v noci, pri úspechu i neúspechu, pri slzách šťastia i slzách smútku.

Je dobrý aj vtedy, keď ja nie.

Martin Užák | 20.05.2018