Písanie a spánok v strede dňa (osvedčená skúsenosť)

Ako pracovať lepšie a efektívnejšie? Jednou z možností je krátky spánok v strede dňa. V článku poukazujem na moje skúsenosti s krátkym denným spánkom ako vítanou pauzou popri písaní.

Ak vo veľkom pracujete, svoju prácu milujete a vo vašom živote je na poprednom mieste, pravdepodobne ste už rozmýšľali nad tým, ako svoj denný režim prispôsobiť tomu, aby ste mohli pracovať čo najlepšie a najefektívnejšie.

Jedným zo známych spôsobov zlepšenia dennej pracovnej výkonnosti je krátky odpočinok počas dňa. Ideálne, pokiaľ je to možné, tak krátky denný spánok.


Krátky spánok v strede dňa je vhodnou možnosťou na dobíjanie energie (Adi Goldstein via Unsplash)


Zrejme ste už počuli o tom, že ľudia s nedostatkom spánku sa sústreďujú horšie a horšie im funguje pamäť. Ak pracujete vo veľkom a chcete pracovať stále lepšie a efektívnejšie, môže to byť problém, pretože s výdatnou prácou je niekedy spojený nedostatok spánku. Riešením je krátky spánok počas dňa. Niekoľko minút, polhodina či hodina, kedy si zdriemnete, vypnete mozog a načerpáte nové sily, dokáže robiť divy.

Spánok počas dňa - ideálne v strede dňa - prináša mnoho nesporných výhod. Takáto krátka pauza uprostred dňa dokáže obnoviť vašu pozornosť a zlepšuje zmyslové vnímanie a duševné zdravie. Okrem toho zabraňuje syndrómu vyhorenia a zvyšuje vašu produktivitu a kreativitu, čo je obzvlášť dôležité vtedy, keď sa živíte písaním alebo inou tvorivou duševnou činnosťou. V neposlednom rade, spánok v strede dňa dokáže ušetriť drahocenný čas, pretože po nabití energiou vám umožní pracovať rýchlejšie.

Oddychovaním v strede dňa sa preslávili mnohé známe osobnosti. Krátku dennú pauzu spojenú so spánkom si zvykli dopriať napríklad Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Marilyn Monroe, Lyndon Johnson či Winston Churchill. Johnson a Churchill využívali spánok v strede dňa aj preto, aby svoj deň rozdelili na dve polovice a mohli vykonať viac práce. Ak chcete pracovať viac a lepšie ako doteraz, môže to byť ideálne riešenie.

Moja osvedčená skúsenosť


K problematike spánku v strede dňa som sa dostal náhodou. Bolo to vlastne na apel mojich blízkych a známych, ktorí mi niekedy vyčítajú, že pracujem až príliš dlho, niekedy dlho do noci či do rána, a cez deň potom zákonite vyspávam. Tvrdil som im a stále im tvrdím, že krátky spánok v strede dňa mi nesmierne pomáha a v obdobiach náročnej práce sa po ňom cítim oveľa lepšie ako bez neho.

Keď som túto problematiku začal študovať bližšie, zistil som, že spánok v strede dňa vnímam podobne ako spomínaní páni Johnson a Churchill. Stal sa pre mňa ideálnou možnosťou, ako deň rozdeliť na dve časti, skrátiť si nočný spánok a nadobudnúť minimálne subjektívny pocit toho, že som urobil viac, ako keby som si cez deň neodpočinul.

Samozrejme, spánok v strede dňa je spojený s charakterom mojej práce. Som veľmi vďačný za to, že mám možnosť rozhodovať o svojom pracovnom čase a plánovať si prácu a spánok na každý deň tak, ako práve potrebujem a ako mi to popri rôznych iných činnostiach a povinnostiach vyhovuje. Krátky spánok počas dňa využívam aj z toho dôvodu, že pracujem z pohodlia svojho domova alebo z miesta, ktoré si na prácu sám vyberám.

Myslím si tiež, že v profesionálnom písaní rozhoduje aj otázka tvorivých a myšlienkových procesov, ktoré nemožno časovo ohraničiť. Postupom rokov som sa naučil, že profesionálne písanie (okrem žurnalistiky a podobných oblastí) nie je možné absolútne presne odhadnúť, a čím väčšie a širšie toto písanie je, tým je odhad potrebného času nepresnejší a iba približný. Takéto písanie nie je ohraničené presným časom, je spojené aj s mnohými inými činnosťami, ako napríklad so zháňaním materiálov, overovaním informácií, čítaním, škrtaním, prerábaním, dopĺňaním, dlhodobým tvorením, myslením, komunikáciou, konzultáciami, stretnutiami, atď.

Prirodzene, práca každého autora vyzerá celkom inak a iné je aj portfólio, ktoré si každý autor buduje. Dokonca, a to je tiež veľmi dôležité, v písaní autor obvykle nemôže alebo nesmie robiť jedno a to isté opakovane. Každý môj projekt je niečím špecifický, každý projekt si vyžaduje jedinečný prístup a jedinečnú činnosť, a čím je väčší a rozvláčnejší, tým je originálnejší. Je to však niečo, čo je na tejto práci nesmierne naplňujúce.

V mojej práci editora a ghostwritera pracujem na jednoduchých, zložitých, umeleckých i odborných a marketingovo zameraných projektoch, a pravidelne pracujem na viacerých projektoch naraz. Výnimkou sú obdobia, kedy pracujem na veľkých a časovo rozvláčnych dielach, akými sú napríklad knihy, publikácie a memoáre. No ani v týchto obdobiach nepracujem iba na jednom jedinom projekte, keďže popri práci sa musím starať aj o zveľaďovanie svojho pracovného portfólia, do ktorého patrí aj tento blog. Jednou z najvýznamnejších častí môjho portfólia je iný blog, Hockeytown Blog, a práve on má zásadný vplyv na to, prečo si v strede dňa pravidelne nakrátko líham a zaspávam.

Spánok v strede dňa sa u mňa zaužíval najmä preto, že podľa potreby musím pracovať aj dlho do noci, niekedy aj do skorého rána, s čím je priamo spojená práca na spomínanom blogu Hockeytown Blog. Keďže ide o jedinečný športový blog o severoamerickom hokejovom klube, ktorý je obvykle činný v rozdielnom čase ako je stredoeurópsky čas, akosi som si zvykol na to, že moja každodenná práca musí byť rozdelená na etapy.

Deň, ktorý pre mňa obvykle začína medzi deviatou až desiatou hodinou dopoludnia, je väčšinou venovaný aktuálnym projektom, ktoré so spomínaným športovým blogom nijak nesúvisia. Večer a časť noci sú už obdobia vyhradené najmä na zveľaďovanie vlastného pracovného portfólia. Samozrejme, pokiaľ je na to čas.

Oddych v strede dňa - krátky denný spánok - je vsunutý medzi moje dve hlavné a každodenné činnosti, ktoré sa podľa možností a vlastného plánovania navzájom vymieňajú, alebo sa ešte rozdeľujú na menšie časové bloky s podobnými činnosťami. Môj spánok v strede dňa obvykle začína okolo 14:30 až 15:30 hod a väčšinou trvá tridsať až štyridsaťpäť minút. Vďaka nemu v noci nespávam dlhšie ako päť až šesť hodín a cítim sa oveľa lepšie, ako keby som mal spať iba v noci po dobu siedmich či ôsmich súvislých hodín.

Tento spôsob oddychovania v strede dňa využívam po väčšinu roka. Výnimkou sú len letné mesiace, kedy sa hokej nehrá. V týchto obdobiach spánok v strede dňa obvykle vynechávam, vstávam skoro ráno a do postele sa odoberám neskoro večer. Musím však priznať, že na konci každého leta mávam pocit, akoby som neurobil toľko, koľko som urobiť mohol, ak by som si počas dňa krátko pospal.

Spánok v strede dňa je u mňa zaužívaný už asi sedem či osem rokov. Je pre mňa nesmierne dôležitý, pretože všetky činnosti, ktoré rozdeľujem na dve denné fázy, sa často významne odlišujú. Keď som oddych v strede dňa v minulosti nevyužíval, mal som problém prepnúť mozog na úplne iné pracovné povinnosti ako tie, ktorým som sa venoval v prvej polovici dňa. Vďaka oddychu v strede dňa viac nemám problém prepnúť napríklad z jednoduchej umeleckej tvorby na zložitejšie pracovné úlohy, z písania a úprav knihy na písanie blogových alebo reklamných článkov, z literárnej tvorby na športový blog, z jednej témy na úplne inú, z umeleckého jazyka na odborný alebo marketingový jazyk. Ani nehovoriac o výhodách spomínaných v úvode článku, pretože minimálne v mojom prípade fungujú náramne.

Ak teda píšete a rozmýšľate o tom, ako svoju tvorivú prácu zefektívniť, a ak máte možnosť rozhodovať o svojom pracovnom čase a bežnom dni, krátky spánok v strede dňa môžem jedine odporučiť.

Nezabudnite však na to, že oddychovať musíte tak, ako to vyhovuje vám. Neoddychujte podľa vzoru iných. Skúšajte, hľadajte sa, spoznávajte sa a oddychujte spôsobom, ktorý vám prináša najlepšie výsledky.

Martin Užák | 15.08.2017