Nekričte, nerevte. Distingvovane oznamujte

Jednou z populárnych a lákavých možností, ako v napísanom texte na internete vyjadriť emócie, je tzv. "shouting" alebo "yelling". Je však dobré vedieť, že používanie tohto štýlu prezentácie môže byť zradné.

Ak pravidelne komunikujete na internete a sociálnych sieťach, určite ste sa s tým už stretli.

Krátke i dlhšie texty, v ktorých sú viaceré slová a slovné spojenia či dokonca celé vety napísané veľkými písmenami a dopĺňané výkričníkmi, prípadne animovanými znakmi a ikonami naznačujúcimi emócie.

Na tento trend možno natrafiť hlavne u individuálnych užívateľov internetu a sociálnych sietí. Je však na počudovanie, že touto formou sa čoraz častejšie prezentujú aj médiá, PR agentúry alebo informačné webové stránky, ktoré sa inak hrdia tým, že svojim čitateľom prezentujú vecný a seriózny obsah.

Tento trend má svoje zavedené pomenovanie. V angličtine sa mu hovorí "shouting" alebo "yelling", čo je v preklade "kričanie" alebo "revanie". Všetky tie veľké písmená, výkričníky a ikony majú za cieľ vzbudzovať pozornosť. Autor sa takýmto spôsobom snaží vyniknúť. Je presvedčený, že jeho správa je natoľko dôležitá, že ju musí napísať veľkými písmenami, prípadne označiť ostatnými sprievodnými znakmi. Nadobúda pocit, že musí "kričať"; že svojim čitateľom prináša niečo ohromné. Je to doslova honba za väčšou pozornosťou. Obvykle však platí, že od vecnosti a serióznosti to má na míle ďaleko a za takouto prezentáciou sa neskrýva nič hodnotné.

"Shouting" nie je v internetovom svete žiadnou novinkou. Od celosvetového rozšírenia internetu sa spopularizoval už natoľko, že je čoraz viac vnímaný ako neslušný, hrubý a nevychovaný, až primitívny spôsob vyjadrovania. Prečo? Nuž preto, že autor pri ňom akoby "kričí" alebo "reve", čo je neslušné. Koniec koncov, aj jedna zo známych zásad netikety - pravidiel zdvorilého správania na internete - hovorí, že na internete by sa mali dodržiavať všetky pravidlá slušného správania z bežného života, a čo je zlé v bežnom živote, to je, pochopiteľne, zlé aj na internete.

Iný text pôsobí popri "shoutingu" bezvýznamne, je prakticky nečitateľný a ťažko zrozumiteľný. Platí to najmä vtedy, keď sú veľkými písmenami a ostatnými prvkami zvyšujúcimi pozornosť napísané iba určité časti textu, napr. niektoré riadky alebo ich časti, zatiaľ čo zostávajúce riadky sú napísané klasickými kapitálkami.

Pri používaní štýlu "shouting" síce možno vyvolať zvýšenie pozornosti, treba však počítať s tým, že takto napísaný text bude horšie čitateľný. Bude v ňom málo voľného priestoru, veľkosť písmen sa nebude striedať, oči sa budú po texte pohybovať horšie. Pri písaní veľkých písmen s diakritikou je priestoru nad písmenami a medzi riadkami ešte menej, pretože tento priestor zaberajú mäkčene a dĺžne, čím je text ešte viac neprehľadný.

Písanie veľkými písmenami zároveň neumožňuje rozlišovať medzi bežnými slovami a geografickými názvami, menami, priezviskami a inými typmi slov, ktoré sa vždy píšu veľkým začiatočným písmenom. Ak veľké písmená nie sú použité umiernene a opatrne, spôsobujú skôr problémy a menšiu čitateľnosť textu.

Pokiaľ by ste sa rozhodli, že tento štýl budete používať - koniec koncov, mnohé médiá a stránky sa k nemu cielene znižujú vinou svojej menšej čitateľnosti - počítajte s tým, že sa stretnete s kritikou, ba až podráždenosťou svojich čitateľov. Kritizovať vás budú najmä tí, ktorí vyžadujú serióznu prezentáciu, a keď sa k nej nevrátite, "shouting" ich odradí. V horšom prípade vás ani nebudú kritizovať a "shouting" odmietnu okamžite. Nielenže prestanú reagovať, ale - a to je horšie - prestanú čítať, odídu a na vašu stránku sa viac nevrátia.

"Shouting" je veľmi lacnou, až detinskou formou prezentácie, takže keď ňou vyženiete svojich serióznych čitateľov, začnete pútať pozornosť tých menej náročných, ktorí však po čase od vás nebudú očakávať nič iné ako práve tento spôsob oznámenia. Ak im podáte serióznu informáciu, nedivte sa, že na ňu nezareagujú.

Pritom ani u menej náročných čitateľov nie je zaručené, že "shouting" ich bude oslovovať neustále. I preto sa možno stretnúť s toľkými stránkami, ktoré sa vo veľkom obracajú po ďalších a ďalších nových čitateľoch (zákazníkoch). Tento nástroj je ako stvorený k lákaniu nových čitateľov najmä mladšej generácie, ale ak sa ním iba naprávajú chyby, ktoré boli napáchané na predchádzajúcich čitateľoch a prístupe k nim, je to vlastne návrat na začiatok. Alebo lacná honba za pozornosťou, ktorá v skutočnosti neexistuje. Aj to je úplne bežné.

"Shoutingom" síce získate krátkodobé zvýšenie pozornosti, ale z dlhodobého hľadiska predstavuje hazard. Preto si dobre rozmyslite, či táto forma prezentácie stojí za to a či nie je lepšie publikum oslovovať distingvovane.

Martin Užák | 17.09.2016