Na koho sa obracať s prosbou o posúdenie diela

Ste vydávania chtivým autorom, ktorý dokončil vlastné dielo (román, zbierku poviedok, zbierku básní a pod.) a uvažuje o tom, že ho ukáže svetu? Pokiaľ áno, tento článok je určený práve vám.

Vydávania chtiví autori by sa mali pred vydaním vlastného diela sústrediť predovšetkým na to, aby zozbierali čo najviac reakcií a referencií zo svojho okolia. Mnoho autorov to skutočne robí, no často sa orientujú na také osoby, ktoré im nemusia podať adekvátny obraz o kvalite ich písania.

Osoby, ktoré zvyknú posudzovať diela vydávania chtivých autorov, možno rozdeliť do štyroch základných skupín. Sú nimi amatéri, cieľoví čitatelia, profesionáli a podnikatelia.

Amatéri sú ľudia z vášho najbližšieho okolia - tzn. rodinní príslušníci a priatelia. Títo ľudia síce neštudovali literatúru, no sú dostatočne vzdelaní, sčítaní a prístupní na to, aby sa vášmu dielu povenovali.

Cieľoví čitatelia sú najpravdepodobnejší kupci a percipienti vášho diela. S vaším dielom ich spája napr. prostredie, v ktorom sa odohráva dej, alebo vek väčšiny postáv. Ide o tzv. cieľovú skupinu čitateľov.

Profesionáli sú ľudia, ktorí literatúru študovali na vysokej škole. Do tejto skupiny zaraďujeme stredoškolských a vysokoškolských učiteľov slovenského (českého) jazyka, ako aj literárnych kritikov.

No a nakoniec podnikateľmi sú ľudia, ktorí sa starajú o vydanie vášho diela a / alebo o jeho následný predaj. Do tejto skupiny možno zahrnúť vydavateľov a vedúcich pracovníkov kníhkupectiev.

Mnohí vydávania chtiví autori sa pri posudzovaní svojho diela zameriavajú len na príbuzných a priateľov (tzn. amatérov) a vydavateľov (tzn. podnikateľov). Tento postup sa však javí ako riskantný.

Rodinní príslušníci a priatelia sú veľmi dôležitou skupinou, keďže vám dodávajú motiváciu a sebavedomie. Ich referencia však nemusí mať výpovednú hodnotu, pretože nie sú literárnymi odborníkmi.

Často sa stáva, že príbuzní a priatelia vás vychvália do nebies a spravia z vás hotového spisovateľa, zatiaľ čo vydavateľ vás bez milosti odmietne. Toto odmietnutie potom bolí viac, než by bolieť malo.

Kontakt s vydavateľom ako jedným z konečných článkov na ceste za vydaním diela je veľmi dôležitý. Pokiaľ sa na tento kontakt dostatočne nepripravíte a vydavateľovi predložíte neadekvátne posúdené dielo, môže sa stať, že vydavateľ vás nabudúce odmietne aj bez toho, že by vaše ďalšie dielo čítal.

Zatiaľ čo výhradná orientácia na amatérov a vydavateľov je pre absolútnu väčšinu vydávania chtivých autorov veľkým hazardom, sústredenie na zvyšné skupiny posúdenia schopných ľudí býva istotou.

Prvou istotou sú referencie od vašich budúcich potenciálnych čitateľov. Niekoľko zástupcov cieľovej skupiny vám môže prezradiť, či ste ich prirodzené prostredie a problémy vystihli dobre, alebo zle.

Druhou istotou sú profesionáli - učitelia materinského jazyka. Tieto osoby sú nielen literárnymi odborníkmi, ale veľmi často aj literárnymi milovníkmi, ktorí prečítali množstvo kníh a vyznajú sa v literárnych žánroch, umeleckých prostriedkoch a literárnych trendoch. Posúdenie od takýchto osôb vám môže len pomôcť - môže vás vrátiť späť na zem a otvoriť vám oči, alebo vás môže podporiť a povzniesť na vyššiu úroveň.

Treťou istotou sú vedúci pracovníci kníhkupectiev. Tieto osoby mávajú výborný prehľad o predajnosti a čitateľskej úspešnosti toho a onoho žánru, takže vám dokážu naznačiť, či by sa vaše dielo mohlo ujať ako originálne, alebo naopak či by muselo zápasiť so stovkami podobných konkurentov.

Na koho sa teda obracať s prosbou o posúdenie vášho diela?

Začnite rodinou a priateľmi, neskôr prejdite k zástupcom cieľovej skupiny čitateľov a následne sa zamerajte na učiteľov materinského jazyka. Ak vám viacero učiteľov slovenčiny (češtiny) povie, že máte talent a že z vašej knihy by po úpravách niečo bolo, svoju pozornosť môžete upriamiť na vedúcich pracovníkov kníhkupectiev. No a ak by ste uspeli aj u týchto osôb, vydanie vášho diela bude zrejme len otázkou času.

Samozrejme, pokojne môžete postupovať aj iným spôsobom - napr. práve tým najčastejším, ktorým je orientácia iba na známych a vydavateľov. Pri tomto postupe však riskujete, že prípadným nezdarom si u vydavateľa zavriete dvere nadobro, alebo že jeho prípadné odmietnutie vezmete osobnejšie, než by ste mali.

Martin Užák | 21.09.2013